Å være leder for eller samarbeide med en pessimist kan være en krevende og frustrerende opplevelse

 Den gode nyhetene er at det finnes gode råd for hvordan du kan hjelpe pessimisten på vei mot mer optimisme.

Å få bukt med unødig pessimisme er alfa omega for ditt team og din organisasjons resultater. Forskning viser at følelser smitter: Postivitet, tillit og nærvær skaper bedre restultater enn unødig pessimisme.

Når du skal få bukt med pesimismen er det i første omgang viktig å forstå hvorfor pesimisten er pessimistisk. I følge Harvard Business Review er det lederens oppgave å få klargjort de grunnleggende årsaker til pessimismen, før du går løs på problemet. Noen mennesker er rett slett disponert for å se kritisk på ting og er ”født pessimistiske”, mens andre er blitt det av miljøet de lever i.

Arbeidspsykolog Lene Flensborg mener det er viktig at pessimismne holdes i en stram line: ”Negative følelser begrenser våre tanke- og handllingsmuligheter – vi blir rett og slett mindre kompetente, kreative og produktive når vi er negativt ladet. Litt firkantet sagt, så skaper optimister bedre resultater.”

Uansett hva pessimismen skyldes, så er det fokus på selve årsaken som er nøkkelen til å avlive den negative adferden. Å be pessimismen om å endre innstilling til arbeidet er langt lettere enn å reformere hele deres personlige verdisett og livssyn.

Slik får du orden på pessimismen

1. Skap oppmerksomhet om problemet overfor pessimismen
Trekke pessimisten til side og fortell hvordan hans eller hennes adferd påvirker de andre medarbeiderne i teamet. En god regel du kan gi til pessimisten er ”vær minst like positiv som du er negativ”. Det er fint å være kritisk, men det fører kun noe bra med seg, hvis det følges opp med noe konstruktivt.

Fortell også hvorfor han eller hun er viktig for teamet og gjør det klart hva det betyr når han eller hun er negativ. Du kan for eksempel si ”Når du kommer med negative kommentarer, så tar det pusten fra noen i teamet. Jeg foretrekker derfor at du følger opp den kritiske kommentaren med et forslag til hvordan vi kommer videre”.

I en slik samtale får du kanskje en større innsikt i kilden til pessimisten. På den bakgrunnen kan du tilby pessimisten å komme til deg når skoen trykker, framfor å ytre seg foran alle andre.

”Organisasjonens pessimister er ofte en gruppe mennesker som føler seg oversett. I forsøket på å få lederens oppmerksomhet skjerper de tonen og presenterer et stadig mer kritisk bilde av situasjonen -  det blir altså en vond sirkel – hvis det ikke reageres på det i tide”, forteller Lene Flensborg.

Lene Flensborg foreslår at man som leder gir pessimisten mer oppmerksomhet i form av samtaler på tomannshånd. Som leder skal du dels lytte til deres synspunkter, dels anerkjenne de gode intensjoner som ligger bak, men også utfordre dem og fortelle at de er i ferd med å arbeide seg opp i et hjørne. ”Som leder har man ofte mest lyst til å ignorere disse personene, men det må man heve seg over”, sier Lene Flensbord.

2. La ikke negarive uttalelser henge i luften
Det forpester stemningen, og i verste fall dreper det teamets styrke og motivasjon. Still oppklarende og utdypende spørsmål til uttalelsen. Det kan for eksempel være i en situasjon hvor pessiminsten sier ”prosjektet er dømt til fiasko”. Spør ikke hvorfor han eller hun tror det. Spør for eksempel ”Hva kan vi gjøre for at det ikke blir en fiasko?”.

En annen måte å rense luften for negativitet er å innføre en ”MEN-regel”. Alle negative uttalelser skal følges opp med et men, som bringer likevekt. På den måten kunne svaret blitt ”prosjektet er dømt til fiasko på grunn av finanskrisen, MEN det er fint at vi går gjort et godt grunnarbeid nå, slik at vi er klar når etterspørselen vender tilbake”.

Det kan godt være det ikke løser finanskrisen, men utatelsen dreper ikke motivasjonen i teamet, den skaper tvert i mot en positiv stemning.

3.  Involver hele teamet
Ta samtalen om pessimisme kontra optimisme felles i teamet. Sett normer for hva som er et godt team, og be alle om å holde øye med at de blir overholdt. Ofte virker de sosiale og kollektive oppfordringer bedre enn lederenes oppfordringer.

Lene Flensborg mener at det er viktig at det ikke blir snakk om et positivt tyranni, hvor alle bare skal være begeistret og positive.

”Det kan i verste fall medføre det man kaller gruppe-tenkning, hvor alvorlige problemer oversees fordi gruppen er mer fokusert på å skape inbyrdes harmoni, enn på å analysere situasjonen til bunns, understreker hun”.

Når ingenting fungerer

Hvis du har prøvd alt og ingenting fungerer, kan det være nødvendig å flytte pessimisten til et annet team. Noen ganger er selv den mest opplagte medarbeider bare ikke god i en bestemt sammenheng. Som leder er det din jobb å vurdere hvilken sammenheng som er den beste.

Noen ganger kan det også være en befrielse for pessimisten å bli ”tatt av” oppgaven. Hvis det blir lagt fram på riktig måte, kan det bli oppfattet som en god hjelp fra lederen. Spesielt hvis kilden til pessimisten er det spesifikke arbeidsmiljøet, og det har utviklet seg til en vond sirkel som er vanskelig å komme ut av. Hvis ingenting av det overstående har virket, kan det godt være at det er tilfelle.


Lytt også til pessimistene

Når det er sagt skal det understrekes at pessimister kan være verdifulle. Det er ofte en kjerne av sannhet i det de sier. Formålet med det som tidligere er sagt må ikke misforstås med at det bør skje en total utryddelse av all skepsis i ditt team eller avdeling.

Et ”irriterende” medlem av teamet er også en viktig dimensjon til gruppedynamikken. Så lenge pessimisten ikke oppfattes som destruerende for teamets arbeidsprosesser er det bare givende. Respektfull uenighet skaper utvikling og plass til forskjellighet. 

”Den kritiske stemmen har sin klare berettigelse. Men pessimistiske utsagn skal være balansert og rollen som pessimist skal helst ikke være bundet til enkeltpersoner, som alltid er de som påpeker feil og mangler. Det kan være nyttig å snakke om at alle i teamet har ansvar for å bidra med både optimisme og kritikk”, forklarer Lene Flensborg

Prinsipper det er fint å huske:

Det bør du gjøre:

  • Finn kilden til pessimismen
  • Diffrensier mellom personen og oppførselen, slik at pessimisten ikke føler at du angriper han eller hennes angrepet
  • Involver hele teamet med henblikk på å skabe normer for god team-spirit.

Dette bør du ikke gjøre:

  • Konfronter aldri pessimisten i andre medarbeiders nærvær
  • La ikke negative kommentarer henge i luften
  • Anta ikke at pessimister er uproduktive

Har du en typiske pessimist hos deg? Hva gjør du for at dette ikke forsurer arbeidsmiljøet hos deg?