Unngå å stresse dine medarbeidere unødig

Glemmer du å rose dine medarbeidere, eller har du problemer med å delegere?

Les mer >>

Kunnskapsbasert tiltak for å bedre kvaliteten

I denne kommentaren ønsker vi å presentere forslag i Brennautvalgets rapport.

Les mer >>

Skolering av assistenter - en forutsetning for kvalitet

Grunnlaget for læring og utvikling ligger i at vi klarer å skape et miljø der alle har lyst å lære, der det er spennende å finne gode løsninger og der ideer kan prøves ut.

Les mer >>

Slik håndterer du hissige medarbeidere

Bevar roen og lytt til det medarbeideren har å si om hva som utløser sinne

Les mer >>

Kvalitetsutvikling av viktige områder

Skjemaet med området "Den kompetente voksne" er et eksempel på hvordan man kan strukturere utviklingsarbeidet i barnehagen.

Les mer >>

Konflikter – en kilde til vekst og utvikling!

Så fint at denne konflikten kom, ellers hadde jeg ikke fått mulighet til å lære dette!

Les mer >>

Prinsipper for gode målformuleringer del 2

Målene må være tilpasset ferdighetsnivået i personalgruppen

Les mer >>

Blir man ikke sett er man ingenting

Endring er nødvendig, men kan skape motstand. Slik endringsmotstand skal man verdsette, mener Pia Katarina Halvorsen.

Les mer >>

Konflikt eller meningsbryting?

Jeg mener arbeidslivet burde lagt mye større vekt på verdien av uenighet. Skal vi få til nytenkning, er det viktig å få lov til å bryne seg på motsetninger og få komme fram med motstridende syn.

Les mer >>