Barnehageforum - Slik tar du livet av kreativiteten

Nei, det går ikke, det har vi prøvd før. Denne tilbakemldingen bidrar ikke akkurat positivt i kreative prosesser

Du har kanskje prøvd å møte motstanden i svarene ”Nei, det går ikke, det har vi prøvd” eller ”har du noe dokumentasjon på hva det gir av resultater”.  I en fase hvor kreativiteten skal blomstre, er det ikke noe som er verre enn å bli møtt med denne tilbakemeldingen.

Dette vet vi godt, men når det kommer til hverdagslivets praksis, har vi allikevel en tendens til at vi innimellom påtar oss rollen som kreativitetsdrepere.

Hvorfor gjør vi allikevel dette? En forklaring kan være at vi har et behov for å være den personen som stille de kritiske spørsmål, slik at vi framstår som den kloke, reflekterte og velfunderte medarbeider eller leder.  En annen forklaring er at det ligger dypt inngrodd i vårt adferdsmønster, fordi vi alle gjennom utdanningssystemet blir skolert til å stille kritiske spørsmål.

Det er altså vanskelig å avgjøre om barrieren for kreativ tenking skyldes det ene eller det andre. I praksis er løsningen allikevel den samme.  Til hverdagens praksis, hvor vi ikke nødvendigvis arbeider med spesifikke kreativitetsfremmende modeller, krever det at du gjør deg dine vaner bevisst og motarbeider dem.

På utviklingsseminarer er det min erfaring at de fleste finne god mening i å starte med en fase hvor alt er tillat, og alt kan la seg gjøre. At man rett og slett har ja-hatten på.  I motsatt fall ser jeg dog også at når det kommer til praksis i hverdagen og seminaret er slutt, ser bildet litt annerledes ut.  Å være kritisk sitter på en måte i vår ryggrad og det er i mange tilfeller det som begrenser den daglige kreativiteten og innovasjonsutvikling”. Forteller Jan Struwe, sjefskonsulent i KL’s konsulentvirksomhet.

Her får du listen over ”gode” vaner du skal fortsette med hvis du ikke ønsker å være kreativ eller synes at dine medarbeidere skal være det. De kveler garantert fantasi, innovasjon og ”out of the box tenking.

 • Gå for det sikre
 • Kjenn dine begrensninger
 • Minn deg selv på at det ”bare er en jobb”
 • Vær skeptisk og kritisk – det viser at du er den klokeste i rommet
 • Krev å få se dokumentasjon
 • Ha respekt for historien – gi alltid fortiden større vekt enn fremtidens usikkerhet
 • Stopp den utflytende tenkingen før det kommer for godt i gang – bruk din faglige ekspertise til å knuse ideene på et tidlig stadie
 • Bruk dine tidligere erfaringer som et våpen – ”det har vi prøvd før, det virket ikke” er alltid et sterkt argument.
 • Hold øyne og sinn lukket
 • Undervurder andres evner og ideer.
 • Vær mentor – gi kvalifisert rådgivning til dine medarbeidere
 • Vær mistenksom overfor de ”kreative” i din organisasjon
 • Når alt annet svikter oppfør deg som en voksen og ansvarlig person