Førstehjelp for travle ledere

Har du problemer med å få gjort det du skal gjøre? Førstehjelp for travle ledere kan bidra til å endre diner vaner

Les mer >>

Hvorfor investere i trivsel?

I norsk arbeidsliv er det en akseptert sannhet at trivsel er viktig for ansatte.

Les mer >>

Stopp konflikten i tide

Det er uunngåelig at det oppstår konflikter i et team. Kunsten er å oppdage dem i tide og få dem snudd til konstruktive løsninger før de blir uhåndterlige.

Les mer >>

Hva er viktig å spørre om når du innhenter referanser?

Hvordan stiller du de riktige spørsmålene slik at du får ansatt rett person når du skal innhente referanser?

Les mer >>

Rekruttering og ansettelser

Det er ingen selvfølge at du lykkes med å ansette den rette personen i en rekrutteringsprosess

Les mer >>

Tips og råd: Rekruttering av nyansatte til barnehager

Den nye bemanningsnormen for barnehager tilsier flere ansatte per barn. Det jobbes nå med rekruttering. – Barnehageledere trenger et kompetanseløft på HR og ansettelser, mener leder i Læringsverkstedet Limi Naturbarnehage, Johnny Tiochta.

Les mer >>

Hvordan skrive en god anbefaling?

En anbefaling bør bestå av fakta, beskrivelser av oppgaver, jobbkrav, kvaliteter og en samlet anbefaling

Les mer >>

Trivsel i personalgruppen

For å få til god trivsel på arbeidsplassen kreves det at både ledere og medarbeidere involverer seg.

Les mer >>

Sykemeldt - kan det stemme?

Har det hendt at du ikke har trodd på arbeidstakeren når hun har levert inn sykemelding?

Les mer >>