Åtte ting dine medarbeidere garantert vil ha mer av

Ledelse er en vanskelig kunst å mestre. Noen ganger så vanskelig at ledere også glemmer det helt enkle ved ledelse, skriver Harvard Business Review.

Finn ut hva det er dine medarbeidere i bunn og grunn ønsker fra deg, og kom et skritt nærmere kunsten å mestre ”god ledelse”.
 
Ledelse består av mange fasetter. En av dem er å lede dine medarbeideres følelser, holdninger, handlinger og oppførsel i team. Det kan umiddelbart høres ut som en stor munnfull, men noen ganger der det faktisk de enkleste ting som avgjør om du er en dårlig eller suksessfull leder i dine medarbeideres øyne. Hvis du vil holdes på suksessporet, kan du bruke denne listen som en påminnelse på hva dine medarbeidere ønsker fra deg:

1. Fortell meg om min rolle og fortell meg hva jeg skal gjøre og gi meg reglene

Ledelse på mikronivå og i detaljer? Nei, det er ikke det, men klare linjer og klar beskjed. Som leder er det viktig at du tydeliggjør rammene for dine medarbeiders arbeid. Hvis du ikke har sørget for en gjensidig avklaring av forventninger, kan det bidra til å skape usikkerhet.

2. Disipliner dine kollegaer som er ute av kurs

I din øresnegl har du antagelig hørt en medarbeider si ” jeg synes altså at det er irriterende når Kirsten aldri overholder den avtalte deadline” eller ”det er så irriterende at Nikolaj alltid kommer for sent”. Det kan godt være at setningen ikke blir sagt direkte til deg, men begge setningene blir etterfulgt av tanken eller kanskje setningen ”Jeg skulle ønske at vår sjef sa i fra at dette ikke er akseptabelt”.
Dine medarbeidere vil gjerne arbeide sammen, og eventuelle irettesettelser av deres kollegaer, betrakter de som din oppgave. Det er din jobb å holde folk ansvarlig for deres arbeid, og gjøre alle bevisste om hva som er akseptert og hva som ikke er det.

3. Gjør meg begeistret

For organisasjonen, deres ytelse, jobben eller prosjektet. ”Bare” gjør dem glade. Det er lettere sagt enn gjort, men ikke desto mindre viktig å huske på. En god huskeregel i denne sammenheng er at ditt humør og begeistring smitter. Motsatt vil en ironisk eller distansert væremåte til det dere gjør, smitte av på deres holdning til arbeidet og organisasjonen som helhet.

4. Ros meg

Man vokser og blir motivert av ros. I en hektisk hverdag glemmer mange ledere å fortelle når noen er veldig bra, selv om de tenker det. En annen feilaktig antagelse er at ”de vet jo godt at jeg er synes de gjør en god jobb”. Feil! Det vet medarbeiderne ikke alltid, og uansett om de vet det eller ikke, så tar man sjelden skade av for mye ros. Det skal veldig mye til, før det blir oppfattet som kunstig eller ikke troverdig.

5. Ikke skrem meg

Som leder har du mange ting du er engasjert i, og en del av dette gir deg sikkert arbeidspress og grunn til bekymring. Men det er viktig at du ikke ”beriker” dine medarbeidere med disse bekymringene, med mindre det angår dem og de kan hjelpe deg.
Likedan er det aldri produktivt å la temperamentet løpe av med deg, fordi de ikke lever opp til dine forventninger. I det hele tatt; alt som kan skremme dine medarbeidere, må du holde igjen. Det gir kun grobunn for usikkerhet og dårlig stemning.

6. Imponer meg

Sterke ledere imponerer medarbeiderne på mange måter. Det kan være med faglig kunnskap, mot og dristighet, eller ved å være kreativ smart. Sterke ledere gir organisasjonen styrke ved å ha en egenskap som andre ikke har. Som leder er det viktig å finne din personlige styrke og dyrke den. Det gir respekt og anerkjennelse hos medarbeideren som gjerne vil imponeres av sin leder.

7. Gi meg autonomi

Gi medarbeiderne dine interessante og utfordrende oppgaver i riktige doser, og samtidig autonomi til å kunne løse dem. Det skaper eierskapsfølelse og selvstendighet, som er et basalt behov i nåtidens arbeid.

8. Gjør meg til en vinner

Ingen ønsker å mislykkes. Bruk tid på å koble oppgavene med de rette medarbeiderne. Sett realistiske mål og ta uproduktive medarbiedere ut av teamet, det finnes noen måter å gjøre det på. Ledere som kobler oppgaver og medarbeidere feil, har urealistiske mål, beholder uproduktive medarbeidere i teamet, eller skifter meninger etter som vinden blåser, frustrerer alle.
Som leder er det din jobb å gjøre det praktisk mulig å få folk til å lykkes. Når det skjer, vinner alle og ledelse av alt det andre mer komplekse blir mye lettere.

 

Artikkelen er basert på en artikkel fra Harvard Business Review
Kilde: lederweb