Gi anerkjennelse slik at den virker

Anerkjenn dine medarbeidere, men gjør det med troverdighet

Les mer >>

Pisk og gulrot fungerer (ofte) dårlig

I dagens arbeid bør motivasjonen for arbeidet være styrt av indre motivasjon

Les mer >>

Vurdering i hverdagen

For å unngå for mye synsing, er det viktig med gode vurderingsrutiner. Vurdering baseres på innsamlede data. Men spørsmålet er hvilke data og hvordan vi skal skaffe dem.

Les mer >>

Optimisme – ja takk?

Det er mye å hente på å dyrke en optimistisk holdning og væremåte

Les mer >>

Generelt om brukerundersøkelser

For å foreta god vurdering av arbeidet i barnehagen, trenger man å samle inn informasjon. Her er noen generelle betraktninger rundt brukerundersøkelser.

Les mer >>

Syv ord ledere bør unngå

Som leder bør du veie dine ord på en gullvekt

Les mer >>

Tre raske kommunikasjonsteknikker

Kommunikasjon er uten tvil lederens viktigste redskap. Det er gjennom kommunikasjon at det skapes mening og retning i organisasjonen.

Les mer >>

Resultatledelse gir resultater

– Ledere må ha mål, slår de fast i bydel Alna i Oslo. Alle de kommunale barnehagene er involvert i et utviklingsarbeid der resultatmål og resultatledelse er sentrale elementer, og der hver enkelt leder må sette seg personlige mål.

Les mer >>

Forandringer spør ikke om lov

Forandringer kommer. Alltid. De spør ikke om lov en gang. Hvordan kan vi navigere gjennom disse forandringene, slik at vi utvikler oss, hver enkelt – og sammen?

Les mer >>