I denne artikkelen beskrives de 10 verste karaktertrekk hos en dårlig leder

Fremtidens ledere må være faglige ledere

Det er mange som vil mene noe om barnehagens innhold og arbeidsmåter. Dette krever barnehageledere som er faglig sterke, mener professor Dion Sommer.

Les mer >>

Dårlige ledere gir stressede medarbeidere

Det er få som liker ledere som er impulsive og som styres av følelser

Les mer >>

Lederen har ordet!

Alt vi gjør skal bidra til å skape den gode hverdagen for barna i barnehagen

Les mer >>

Født til ledelse

Medfødte egenskaper og intelligens forklarer en del av den dyktige leders ferdigheter

Les mer >>

Ord du som leder bør unngå å bruke

Som leder vil dine ord veie tungt, det er derfor viktig å bære bevisst hvordan noen av ordene vi omgir oss med kan virke på dine medarbeidere

Les mer >>

Må ikke gro inn i veggene!

Vi må ikke bli så fornøyd med oss selv at vi står helt stille. Dynamikk er helt nødvendig dersom en organisasjon og et fag skal utvikle seg, sier Tone Risvoll Kvernes.

Les mer >>

Et historisk perspektiv på organisasjon og ledelse

Hvordan har forståelsen av maktbegrepet i dette århundret dannet grunnlag for utkrystallisering av begrepene management, administrasjon og lederskap? Drøftelsen avsluttes med en synopsis over de viktigste teoriene hittil.

Les mer >>

Hva gjør egentlig en leder?

Kjenner du følelsen av en hektisk dag uten å ha utrettet synlige ting?

Les mer >>

Systematiser små og store oppgaver

Det finnes ulike hjelpemidler som kan være en god hjelp til å holde oversikt over dine oppgaver

Les mer >>