Norsk språktrening for minoritetsspråklige 4 og 5 åringer

Denne rapporten fra tidligere Bjerke bydel i Oslo inneholder mye nyttig i forhold til arbeidet med norsktrening for tospråklige barn.

Les mer >>

Hva er godt språkarbeid for de yngste?

Å kjøpe bildekort som viser enkeltgjenstander, i den tro at barna utvikler gode begreper, er fåfengt.

Les mer >>

Barneboka og språket

Barn lærer språk gjennom å bruke språk, gjennom deltakelse i sosiale og kulturelle praksiser hvor språk og handling har en funksjon sammen. Å samles rundt barneboka er en slik praksis.

Les mer >>

Den magiske språkposen

Denne artikkelen er skrevet av Marie-Louise Nyberg. Hun har arbeidet med innvandrerbarn i 16 år, og reiser rundt for å forelese om sine arbeidsmetoder

Les mer >>

Å utvikle språk i inkluderende læremiljøer

Alle mennesker utvikler språk ut fra en indre motivasjon, sier Giæver blant annet i denne artikkelen om inkluderende læremiljøer.

Les mer >>

Språk- og begrepsutvikling gjennom hverdagsaktiviteter

Her får du et lite tips på hvordan språkstimulering i hverdagen kan forsterkes med enkle virkemidler.

Les mer >>

Hverdagssamtalene – en viktig arena for barns læring

Hva slags type spørsmål stiller vi mest av i barnehagen?

Les mer >>

Karlstadmodellen – språktreningsmodell for barn og unge med store språkvansker

Karlstadmodellen er en språktreningsmodell for barn og unge med store språkvansker. Her finner du en innføring.

Les mer >>

Omfattende debatt om språkkartlegging

Med bakgrunn i Stortingsmelding 41, har det oppstått en omfattende debatt om språkkartlegging i barnehagen

Les mer >>