Å medvirke gjennom kroppen

Nina Rossholt problematiserer i denne artikkelen medvirkningsbegrepet knyttet til de yngste barna i barnehagen.

Les mer >>

Følelsesskolen: Impulskontroll

Ofte er det knyttet stor usikkerhet til hvordan man skal møte barn som biter, slåss, skriker og behandler andre dårlig.

Les mer >>

Anerkjennende relasjonar

Barnehageforum presenterer her en studentoppgave fra Høgskolen i Stord/Haugesund. Temaet er anerkjennende relasjoner.

Les mer >>

Å medvirke gjennom kroppen

Nina Rossholt problematiserer i denne artikkelen medvirkningsbegrepet knyttet til de yngste barna i barnehagen.

Les mer >>

Sosial kompetanse er mer enn atferd

Barn kan lære seg en bestemt sosial atferd, men de er ikke sosialt kompetente før de har evne til å forstå andres tanker og følelser, og viser vilje til å handle på en positiv måte, sier professor Hans Vejleskov. Han har skrevet en bok om sosial kognisjon.

Les mer >>

Barn og integritet – del 2

Små barn har begrensede muligheter til å hevde sin integritet og forutse de fremtidige konsekvensene av for eksempel å være med på bilder eller i en film

Les mer >>

Relasjon som vågestykke - læring om seg selv og andre

Dette er en klassiker av en artikkel

Les mer >>

Hva betyr ”det tredje” for barnet som subjekt?

Om betydningen av å diskutere barnehagens faglige innhold og etiske forankring.

Les mer >>

Skitne barn blir oversett i barnehagen

Skitne barn med irriterende foreldre får mindre omsorg og mer kjeft en andre

Les mer >>