Barnehageforum - Barn trenger lekekloke voksne

Noe av det aller viktigste i et godt barneliv er å få fordypet seg i lek

Derfor trenger barn å være omgitt av lekekloke voksne.
 
I en tid der det er mange som har meninger om hva som er viktig å holde på med i barnehagen, er kunnskapen om lek ekstra viktig å holde fast ved. Trude Brendeland mener det er helt avgjørende at de ansatte i barnehagene forstår hvordan de kan skape et rikt lekemiljø.
 
 
– Leken er en drivkraft som ligger dypt i alle mennesker. En drift til å skape verdener i sandkassa, servere luftkaffe med største selvfølgelighet eller ile ned rutsjebanen som supermann på viktig oppdrag. Leken er en nødvendig og grunnleggende kilde til livslyst, læring og tilhørighet. Derfor trenger barnehagen voksne som forstår dette, voksne som er det jeg kaller lekekloke, sier Trude Brendeland.
 

Lekelyst

Trude Brendeland har mange års erfaring som førskolelærer. I dag driver hun inspirasjonsforetaket Fantasifantasten, og har blant annet gjennom kurset "Lekelyst – med rom for lek", tent en gnist hos et stort antall barnehagefolk. Trude har også gitt ut bøkene Magiske samlingsstunder og Fortell med meg!
 
– Når jeg holder kurs, spør jeg ofte deltakerne om å fortelle om sine egne, beste lekeminner. Det gjør de gjerne. Når jeg spør dem: "Hvor var de voksne?", er det få som kan huske det. Derfor tror jeg det er viktig at vi stiller spørsmålet: Hvor er de voksne i barnehagen i dag?
 
Det er de voksne som bestemmer tiden for lek. Det er de som bestemmer rommene, de som bestemmer materialene. De voksne har stor makt over leken!
 

Lek som fortelling

Trude Brendeland sammenligner gjerne lekens dramaturgi med en god fortelling. Hva er det som gjør at en fortelling griper oss? Som får oss til å bli fenget og dypt engasjert? Hun tror det handler om mye av det samme i leken. Spennende lekerom, materialer og støttende voksne kan hjelpe barna med å forfatte medrivende lekeforløp.
 
– Det kan handle om rommene vi tilbyr barn å leke i. Hvordan ser de ut? Inviterer og inspirerer de til lek? Mange barnehager i dag preges av store, åpne flater. Men forskning viser at barn liker små rom, steder å gjemme seg og lukke seg inne, når de skal leke. Hva kan vi gjøre med det?
 
Det handler i stor grad også om materialer, sier Trude. Hva slags materialer kan hjelpe barna til å forfatte leken? Hvordan fungerer for eksempel ferdige, definerte leketøy i denne sammenhengen, sammenlignet med materialer som kan brukes til mye forskjellig, for eksempel gjenbruksmaterialer?
 
– Voksne må også forstå hvordan de kan støtte leken med sin tilstedeværelse. Hva er en god, lekeklok voksen for et barn? Hvilke «regler» bør en voksne følge for å skape gode sosiale rom for lek?
 
– Du opplever stort engasjement og får stor respons når du snakker til barnehagefolk om dette. Er det ikke litt rart at barnehagefolk fortsatt trenger påfyll når det gjelder et klassisk tema som lek?
 
– Jeg tror barnehagefolk har gode holdninger og god kunnskap. Det står mye bra om lek i årsplaner og målformuleringer. Men jeg opplever at hos mange er det et steg derfra og til hva dette betyr i praksis. Behovet for konkrete tips og ideer, og for å se og høre de gode eksemplene og praksisfortellingene, det behovet er stort, sier Trude Brendeland.

Flere artikler innen Den viktige leken