Forebygge mer og reparere mindre

Foreldrene oppsøker oss i mye større grad nå enn før

Les mer >>

Barnehagelærere om "Barnehageopprør 2016"

Jeg er stolt av at vi klarte å stoppe krav til utbyttebeskrivelser for barna og utarbeidelse av en språknorm.

Les mer >>

Må stille krav til pedagogisk ledelse

Det er uheldig dersom avstanden mellom styrer og pedagogisk leder blir større.

Les mer >>

Refleksjon som bevisstgjøring

Vi har intervjuet Einar Juell om sin bok "Refleksjon som bevisstgjøring"

Les mer >>

Mer magi og mindre halvveis-pedagogikk

– Hver eneste dag i barnehagen er rikelig fylt av situasjoner, møter og opplevelser som vi verken kan forutse eller planlegge i detalj. Disse mulighetene må vi utnytte, sier Birgitte Fjørtoft. Hun har skrevet bok om Læringens ville veier.

Les mer >>

Maurtua – en relasjonsbarnehage

"Relasjonskompetansen er vår plattform. Det skal synes i alle situasjoner i løpet av en dag".

Les mer >>

Bok: Lekelyst i barnehagen

Den frie, barnestyrte leken er truet. Det mener FN – og det mener Maria Øksnes og Einar Sundsdal, forfatterne av boka Lekelyst i barnehagen. Å fremme lekens egenverdi.

Les mer >>

Samtaler vi med barn – eller snakker vi bare?

I barnehagen snakkes det mye. Men lytter man like mye? Hva må til for at en samtale skal bli en virkelig samtale?

Les mer >>

Trenger 5-åringene sin egen rammeplan?

Mange mener at 5-åringer som gruppe har helt egne utfordringer i barnehagen. Hvis dette stemmer, burde de kanskje få sin egen rammeplan?

Les mer >>