Kunsten å fotografere

Når barn lærer å fotografere skjer det mange fantastiske ting

Les mer >>

Hvordan lærer barn språk

- og hvorfor er barnehagen så viktig på dette området?

Les mer >>

Matematikk i barnehagen

Lek er drivkraften i utviklingen av barnas matematikk. Barna bruker sine begreper i leken, og leken utvider forståelsen. I arbeidet med matematikk i barnehagen må derfor barnas lek stå sentralt. Barnas egne matematiske tanker og egne forestillinger må respekteres.

Les mer >>

Barns utvikling - Treåringen

Det å ha en viss forståelse for hva barn er i stand til ut fra alder er viktig. Samtidig modnes og utvikles barn individuelt og overdreven generalisering blir galt.

Les mer >>

Tannpuss i barnehagen

Undersøkelser viser at småbarna har fått dårligere tannhelse. Årsakene er blant annet for lite tannpuss, mange mellommåltid og mye sukker.

Les mer >>

Mindre kjefting gir barn et bedre liv

Barn som ikke blir kjeftet på er mer åpne og tillitsfulle enn andre barn, de føler seg mer akseptert, og de får et mer positivt syn på livet.

Les mer >>

God norsk kommer ikke av seg selv

Barn trenger øvelse for å lære og forstå norsk. Derfor må både barnehage og skole jobbe systematisk med språket, mener Else Havnevik Devold. Men hvordan?

Les mer >>

Delte meninger om 17. mai feiring i barnehagen

Hvordan forberedes og markeres 17. mai rundt om i barnehagene?

Les mer >>

Bærekraftig utvikling et verdiperspektiv også i forming?

Bærekraftig utvikling er noe som vi alle er mer eller mindre opptatt av. Men hva betyr egentlig bærekraftig utvikling?

Les mer >>