Barnehageforum - Her lever rolleleken!

Hvordan legger man til rette for god rollelek? Vi har snakket med to barnehager som har leken høyt på prioriteringslisten.

Gruppestørrelser er viktig. Vi har erfart at lekegrupper på sju til åtte barn fungerer mye bedre enn store grupper, eller grupper som bare oppstår tilfeldig. Vi styrer det litt, prøver å se hvem som fungerer sammen, og vi passer på at alle barn er inne i en slik gruppe i løpet av dagen, sier Astri Aasen, pedagogisk leder i Meaksmoen barnehage, Notodden.
 
– I tillegg er selvsagt lekematerialene som barna har tilgang til viktige, og måten materialene er presentert på. Det må være oversiktlig for barna, og de må vite hvor de finner de ulike materialene. Kjøkkensaker og utstyr til dukkekrok-lek må ha sin plass, Duplo og byggesaker må ha sin plass, utkledningstøyet sin plass. Selvsagt kan de blande materialer i ulik lek. Bygge- klossene kan godt brukes til matlaging i dukkekroken. Men de skal tilbake på plass når vi rydder, og de skal presenteres oversiktlig, sier Astri.

Materialer

Astri Aasen har for øvrig lagt merke til at barna gjerne leker ekstra fint når de ikke har så mye lekematerialer, for eksempel når de er på tur i skogen. Da får de brukt kreativiteten sin, og de finner alltid noe de kan bruke til lek. – Når det gjelder lek på barnehagens uteområde, er det jo viktig at de har ting de kan putte sand og jord oppi, men det kan like gjerne være gamle kje- ler og kar som plastbøtter. De trenger også noe å transportere ting i, og de trenger muligheter til å skape seg rom. Noe å sette seg oppi eller krype under. Tepper, noe de kan lage hytte av, og så videre. Her må de voksne ofte hjelpe til. Voksenrollen er forresten et viktig element, understreker Astri. Det kreves bevisste voksne som fungerer som tilretteleggere, aktive deltakere, eller som trekker seg tilbake. Alt etter hva situasjonen krever. De voksne må se og forstå hva som skjer i leken, og opptre deretter.
 
 
– Og sist, men ikke minst, trenger barna impulser og hjelp til tema i leken. De trenger opplevelser som kan inspirere til lek. Det kan skje gjennom fortellinger, gjennom tema vi penser dem inn på, eller gjennom hverdagsopplevelser. Er det en gravemaskin i arbeid i nærheten, så tar vi en tur dit og ser hva som foregår. – Det hjelper ikke hvor mye leker og utstyr vi har, dersom vi ikke hjelper barna med tema til leken, sier Astri Aasen.

Kunnskap

– Hvis barnehagen skal kunne legge til rette for god rollelek, må det være voksne der med kunnskap om lek. Voksne som vet hva rollelek handler om og som forstår hva som foregår i leken. Dette handler også om synet på barn, og forståelsen av dem som mennesker med høy egenkompetanse. De er konger i eget liv! – sier Trude Berge- sen, pedagogisk leder i Rosetårnet barnehage i Bergen.
 
– Dernest må vi sette av tid og rom til lek. Vi må ikke stykke opp dagen og ha alt for mange ting vi skal gjøre, slik at det bare blir tid til lek mellom 10 og 11. Vi må organisere slik at det blir tid til lek, men ikke organisere leken i hjel. Og vi må skjerme leken når det er nødvendig.

Godt utvalg

Utstyr og materialer er også viktig, mener Trude. Variert og rikholdig materiale som barna kan hente etter behov. Da må også materialene ha sine faste plasser, slik at barn vet hvor de skal fin- ne ting, og materialer og utstyr er gjerne organisert i kategorier og grupper som gir oversikt. – Det må også være nok materialer og utstyr. Det er ikke nok med én kro- ne, hvis flere vil være konger og prinsesser. Og husk at det også må være utstyr som de voksne kan bruke. Når det gjelder kostymer for eksempel; der må det være noe de voksne også kan kle seg ut i.
 
– For de voksne skal være aktivt med i leken?
– Ja, selvsagt. Det har ikke vært noen god dag på jobben hvis jeg ikke har vært aktivt med i lek! Jeg får så mye igjen for det. Og det er viktig for barna at vi voksne er aktive, ikke bare tilskuere, sier Trude Bergesen