Barnehageforum - Samisk nasjonaldag til glede eller besvær?

Å motvirke eksotifisering og stigmatisering.

Mange barnehager har en årlig markering av samefolkets dag den 6. februar. Stadig skjer det mye nytt innenfor barnehagefeltet, og feiringen blir mer frodig og rik. 

For noen er likevel dagen en utfordring fordi samiske temaer oppleves komplekse og uoversiktlige. Mange forteller også at de ønsker å inkludere samiske temaer ellers i året, ikke bare denne ene dagen. Mangel på dypere kunnskap om samisk kultur kan være én av flere årsaker til at det blir med å feire denne ene dagen. 

Bok: samiske stemmer i barnehagen

Boken handler om mer enn å formidle samisk historie, kultur og tradisjoner. Den formidler også ulike veier til kulturell, språklig og pedagogisk tenkning i barnehagen. Den handler om ulike innganger til kulturelt mangfold og hvordan kultursensitivitet kan bidra til respekt og likeverd.

Forfatterne ønsker å inspirere til kritisk refleksjon og bidra til å videreutvikle den pedagogiske tenkningen som allerede finnes i dagens barnehager.

Boken er å få kjøpt i Barnehagenbutikken

Etter 6. februar kan kanskje barnehagepersonalet kjenne lettelse over å ha gjort «noe». Dagen kan ha vært preget av det samiske flagget, samiske kofter og å spise reinsdyrkjøtt. Sammenlignes dette med at mange forbinder 17. mai-feiringen med det norske flagget, bunader og is, rommer både samisk og norsk kultur naturligvis mye mer enn flagg, klesplagg og mat. 

En fare ved å velge en minimumsløsning for hele barnehageåret er eksotifisering og stereotype oppfatninger om samisk kultur. Ved å plukke ut en enkelt dag eller noen få dager i året innskrenker vi barns muligheter til et bredt og realistisk bilde av den samiske kulturen. Mangfoldet vil fremdeles være ukjent.