Hvordan lærer man barn å si unnskyld – og å mene det?

Hvordan kan vi som voksne lære barn å ta ansvar for sine handlinger og si unnskyld?

Les mer >>

Barn og integritet – del 1

Det å verne om og støtte opp om barns kontinuerlige identitetsprosess og streben etter integritet fordrer aktive, bevisste og lydhøre voksne.

Les mer >>

Konflikter mellom barn

- En ressurs for barn og voksne

Les mer >>

Ulik gråt har ulik verdi

Barns gråt har stor betydning for hvordan de blir ivaretatt

Les mer >>

Den voksnes betydning for barns selvfølelse og selvbilde

Dette er en studentoppgave fra en førsteklassestudent som ser på sammenhengen mellom barns selvfølelse og samspillet mellom voksne og barn.

Les mer >>

– Språkaktiviteter må fenge guttene også

Gutters deltakelse i lesing og andre språkaktiviteter er mindre enn jentenes, viser en studie fra Lesesenteret i Stavanger. Det må barnehagene ta konsekvensene av, mener doktorgradsstipendiat Elisabeth Brekke Stangeland.

Les mer >>

Handlingsplan økte bevisstheten rundt mobbing

Mobbing krever handling. Handling krever en plan. I Aremark og Mandal har de laget handlingsplaner mot mobbing i barnehagen.

Les mer >>

Følelsesskolen – alle artikler samlet

Å arbeide med følelser er en spennende utfordring. Her har vi samlet alle artiklene i følelsesskolen

Les mer >>

Samarbeidsavtale og forventninger

Når Barnehagefolk kommer på besøk til Sommerly barnehage, litt for tidlig til avtalen, er personalet på avdeling "Minsten" opptatt med avdelingsmøte.

Les mer >>