Dette er et temahefte som handler om møtet mellom utenlandsadopterte barn og barnehagen

Noe av det som sies kan kanskje synes selvfølgelig, men erfaringer viser at det som kan oppleves selvfølgelig for barnehagebarn, kan være ekstra viktig å fokusere på i forhold til adopterte barn. Det vil alltid være en fare for å stigmatisere adopterte når man fokuserer særskilt på dem, men uten kunnskap og informasjon kan de reelle utfordringene lett avvises eller overses.

Temaheftet lastes ned i boksen "last ned dokumenter" oppe i høyre hjørne på denne websiden.

”Temaheftet Adopterte barn i barnehagen er i gitt ut i samarbeid mellom adopsjonsforeningene Verdens Barn, InorAdopt og Adopsjonsforum”. 

Barns rett til utvikling

Her finner du en skjematisk oversikt over et mulig utviklingsforløp på ulike områder i ulike aldere.

Les mer >>

PISA forandret norsk skole – står barnehagen for tur?

"PISA er historien om hvordan internasjonale sammenlikninger har globalisert utdanningspolitikken, noe vi tidlige har oppfattet som landenes eget anliggende"

Les mer >>

Rom for de yngste

Å skape rom hvor barn og voksne føler seg fri til å leke og samspille kan oppleves vanskelig for mange.

Les mer >>

Språkstimulering: Vi må snakke mer med barna

Hverdagssamtalene er viktig for språkutviklingen. Vi må rett og slett snakke mer med barna, sier professor Margareth Sandvik.

Les mer >>

LEK, LÆRING OG KREATIVITET

Hvordan kan barnehager og skoler styres og ledes slik at de ikke hemmer trivsel og læring – slik vi kan se i alt for mange tilfeller?

Les mer >>

Økt fokus på læring er feilslått

Dion Sommer har gjennomført nærstudier av forskning på tidlig innsats

Les mer >>

Også de yngste barna er kompetente

Barnehagene legger ofte mest vekt på det verbale når de skal dokumentere barns læring. Skal vi forstå hva de yngste barna lærer, må vi bli mer opptatt av kroppsspråk og det fysiske, mener Lena Edlund.

Les mer >>

Alva og de andre vet noe

Forfatteren mener at utvikling av kjønn og barns seksualitet er et tabubelagt tema når det gjelder barn i barnehagealder i Norge.

Les mer >>

Sånn kan du hjelpe leken videre

Leken har en verdi i seg selv og skal være en gjennomgående del av barnehagenes tilbud i Danmark.

Les mer >>