Dette er et temahefte som handler om møtet mellom utenlandsadopterte barn og barnehagen

Noe av det som sies kan kanskje synes selvfølgelig, men erfaringer viser at det som kan oppleves selvfølgelig for barnehagebarn, kan være ekstra viktig å fokusere på i forhold til adopterte barn. Det vil alltid være en fare for å stigmatisere adopterte når man fokuserer særskilt på dem, men uten kunnskap og informasjon kan de reelle utfordringene lett avvises eller overses.

Temaheftet lastes ned i boksen "last ned dokumenter" oppe i høyre hjørne på denne websiden.

”Temaheftet Adopterte barn i barnehagen er i gitt ut i samarbeid mellom adopsjonsforeningene Verdens Barn, InorAdopt og Adopsjonsforum”. 

De små, men viktige øyeblikkene

Medvirkning for de yngste barna i barnehagen

Les mer >>

Barns utvikling - Ettåringen

Det å ha en viss forståelse for hva barn er i stand til ut fra alder er viktig. Samtidig modnes og utvikles barn individuelt og overdreven generalisering blir galt.

Les mer >>

Bedre vilkår for språkutvikling i naturen

En studie om naturens effekt på barnas språk, viser at det gror bedre i naturen

Les mer >>

Også de yngste barna er kompetente

Barnehagene legger ofte mest vekt på det verbale når de skal dokumentere barns læring. Skal vi forstå hva de yngste barna lærer, må vi bli mer opptatt av kroppsspråk og det fysiske, mener Lena Edlund.

Les mer >>

Barns seksuelle helse og barnehagens ansvar

Både fysisk og psykisk «settes barn sammen» av små biter! En av disse små bitene er barns seksualitet. Sammen med mange andre biter er det kvaliteten på bitene som bestemmer barnets livskvalitet, livsmestring og helse.

Les mer >>

Alva og de andre vet noe

Forfatteren mener at utvikling av kjønn og barns seksualitet er et tabubelagt tema når det gjelder barn i barnehagealder i Norge.

Les mer >>

Økt fokus på læring er feilslått

Dion Sommer har gjennomført nærstudier av forskning på tidlig innsats

Les mer >>

Norsk barneoppdragelse i 1990-årene - De fleste vil ha lydige, veloppdragne og ansvarsfulle barn

Hva slags ferdigheter er det nordmenn ønsker å fremme hos barn? Hvilke ideal for barneoppdragelsen har dagens nordmenn?

Les mer >>

Samlingsstunden ut fra Vygotskijs perspektiv

Hvordan skal man finne en god balanse mellom lek og læring i samlingsstunden?

Les mer >>