Den voksnes betydning for barns selvfølelse og selvbilde

Dette er en studentoppgave fra en førsteklassestudent som ser på sammenhengen mellom barns selvfølelse og samspillet mellom voksne og barn.

Les mer >>

Trygghet det viktigste i tilvenningen

Det aller, aller viktigste når det gjelder små barns tilvenning i barnehagen, er at de opplever trygghet. Det krever god tid, både fra foreldrenes og barnehagens side, mener professor May Britt Drugli.

Les mer >>

Barnehagen kan bryte de negative mønstrene

Barnehagen kan utgjøre en forskjell, men ikke alltid. Utsatte barn trenger bevisste ansatte for å kunne bryte negative mønstre, sier professor Bente Jensen.

Les mer >>

Meningsfulle samtaler

Vet du nok om Luke Skywalker og Herr Gru til å være en interessant samtalepartner for barn? Og hva med Peppa Gris, Sara og tjuaguttene, eller Poppeloppene?

Les mer >>

Følelsesskolen flere verktøy til følelsen lei seg

Etter den første introduksjonen med samtaler og enkle øvelser omkring følelsen lei seg, er det nå klart til å fortsette med følgende leker og øvelser.

Les mer >>

Glad - følelsesskolen del 4

Hvordan arbeide med følelser i barnehagen? Denne artikkelen tar for seg følelsen glad.

Les mer >>

Å medvirke gjennom kroppen

Nina Rossholt problematiserer i denne artikkelen medvirkningsbegrepet knyttet til de yngste barna i barnehagen.

Les mer >>

Det du treng no

Det er sjølve barndommen me snakkar om her. Hugs det!

Les mer >>

Hva er en følelse? - Følelsesskolen – del 1

Her starter vi en ny spennende artikkelserie om emosjonell og sosial trening i barnehagen.

Les mer >>