Hva gjør man når voksne utvikler positive følelser for noen barn og negative for andre?

Er en del av barnehagepersonalets profesjonalitet dreier seg om å forholde seg til egne og andres følelser. Barnehagehverdagen er jo spekket med følelser og våre reaksjoner på dem. Hvordan kan og bør barnehagepersonalet håndtere dette, og hvordan oppleves det for den enkelte å være profesjonell når følelsene stormer?


Den voksnes ansvar

Rigmor Teigen er pedagogisk leder i Båsmobakken barnehage, Mo i Rana.

I en barnehage er ikke alle bevisste på hvilke følelser vi har ovenfor ulike barn, og da er det andre pedagogers ansvar å bevisstgjøre hverandre på dette. Dette kan gjøres via tilbakemeldinger og spørsmål til videre refleksjon. Alle barn har en «diamant» i seg som det er den voksnes ansvar å se. Her kan man bruke praksisfortellinger. Det handler om å endre fokus. Å ha en god relasjon til alle barn er alltid den voksnes ansvar. Som ansvarsbeviste pedagoger må vi handle ut fra barns beste og ikke ta feile og feige hensyn til andre pedagoger. Tilbakemeldingene til hverandre gis som en gave – en mulighet til selvinnsikt og utvikling. Barn er ikke, de blir i møte med de relasjoner og tilbakemeldinger omgivelsene gir dem. Dersom vi ikke handler ut fra det, kategoriserer vi og handler dermed ofte forutinntatt. Med makta vi pedagoger har, følger plikt til stor ydmykhet. Når en voksen har sterke positive følelser for et barn risikerer vi å frarøve barnet muligheter for lek og samhandling med andre fordi den voksne tar eller får så mye fokus. Barnehagen må ha en kultur for å gi og ta i mot tydelige og direkte tilbakemeldinger, og en må utvikle bevissthet og respekt for det viktige oppdraget en har som pedagog. Refleksjonsevne er alfa omega!


Snakk om det!

Anita Berge
er utdannet førskolelærer og musikklærer og jobber som daglig leder i Alveslottet Dukketeater i Bergen.


Følelser i seg selv er ikke farlige, men lar vi følelsene farge vårt arbeid med barna blir resultatet fort både skummelt, urettferdig og uprofesjonelt. Som leder er det viktig å skape et miljø der medarbeidere åpent kan ta opp slike problemstillinger. Sliter en medarbeider med negative følelser for et barn, må vedkommende få støtte, veiledning og forståelse for å løse situasjonen. Det vanskeligste er å veilede medarbeidere som ikke selv innser at de lar følelseslivet sitt styre arbeidet med barna. Da må du pirke borti vedkommendes profesjonalitet, noe som krever stor takt og følsomhet fra leders side. Den beste vaksinen mot at vi utvikler negative følelser for et eller flere barn er å skape en hverdag der barn og voksne har mange og varierte møteplasser. Hver barnehagedag skal vi fortelle sammen, synge og spille sammen, male sammen, le sammen… Barnet som ofte er urolig ved bordet kan vise seg å være den ivrigste lytteren i fortellerstunden. Hun som alltid slår seg vrang i garderoben kan vise seg å være en fabelaktig ressurs i musikkstunden. De praktisk-estetiske fagene lar oss oppleve stadig nye sider ved hverandre. Et rikt kreativt miljø gjør det nesten umulig å opprettholde et ensidig negativt bilde av et barn. 


Språkløyper som viser vei

I Førland barnehage har de staket ut sin egen språkløype. Blant annet har alle ansatte laget sin egen bokkasse.

Les mer >>

Personalet i barnehagen snakker mest med gutter

Likestillingsarbeidet i barnehagene i Kvinesdal viser at det er stor forskjell på hvordan personalet i barnehagen møter gutter og jenter – og mødre og fedre.

Les mer >>

Fra noen timer til mange dager - foreldreaktiv tilvenning

Kan foreldreaktiv tilvenning gi barn en nær og trygg relasjon til tilknytningspersonen, og dermed bedre barnehagestart?

Les mer >>

Lekende leseglede

Alle vet at man kan lese en bok. Men kan man også leke en bok?

Les mer >>

Samspill og kommunikasjon - Studentoppgave

Gjennom våre mange studenter får vi inn gode og spennende oppgaver. Denne tar for seg kommunikasjon og læring.

Les mer >>

Barnets egen skygge

Det blir vanskelig for barnet å komme seg unna skyggen av sitt eget dårlige rykt

Les mer >>

Meningsfulle samtaler

Vet du nok om Luke Skywalker og Herr Gru til å være en interessant samtalepartner for barn? Og hva med Peppa Gris, Sara og tjuaguttene, eller Poppeloppene?

Les mer >>

Hvordan den voksne bruker sin kompetanse og hva barna lærer

Artikkelen setter fokus på hvordan den voksne bruker sin kompetanse i møte med barn og reflektere over hvilke læreprosesser som aktiviseres

Les mer >>

Følelsesskolen del 7 - Sur

Å være sur er kanskje mer en tilstand enn følelse, men det er allikevel verdt å se nærmere på hvordan vi kan møte denne tilstanden

Les mer >>