Kognitive teorier om lek

Til de stadiene for kognitiv utvikling som Piaget beskriver, knytter han også ulike former for lek

Les mer >>

God kvalitet krever flere pedagoger

En undersøkelse fra Nederland viser tydelig hva som skjer når det blir for få pedagoger

Les mer >>

På barnehagevis

I dag skal vi på jakt. På lydjakt! Hysj! Kan du høre det?

Les mer >>

Skal vi vektlegge vennskap i barnehagen?

Nesten alle barnehager skriver i sine årsplaner at de vil vektlegge vennskap. Det står også i rammeplanen at barn skal få anledning til å få venner i barnehagen. Jeg har i mange år vært talskvinne for at vennskap er viktig – også for små barn. Hva er det som gjør at jeg nå har begynt å tvile?

Les mer >>

Sånn kan du hjelpe leken videre

Leken har en verdi i seg selv og skal være en gjennomgående del av barnehagenes tilbud i Danmark.

Les mer >>

Vi må våge å satse på leken

Vi vet hvor stor betydning leken har i barns liv, likevel blir barns lek stemoderlig behandlet

Les mer >>

Glitrende og utfordende om lekens flertydighet

Boken Lekens flertydighet bør være en etterlengtet bok for alle som er opptatt av lekens genuine plass i barnehagepedagogikken

Les mer >>

Hvordan den voksne bruker sin kompetanse og hva barna lærer

Her finner du teori og praksis koblet sammen på en oversiktlig og anvendlig måte. Det handler om de minste skolebarna.

Les mer >>

Lærer du av dine feil?

En forskningsrapport fra Nederland viser at små barn ikke lærer av egne feil. Hva betyr det for barnehagepedagogikken?

Les mer >>