Barn som biter barn

Vi får mange henvendelser om biting blant barn. Her er en artikkel som gir noen tips om denne problematikken.

Les mer >>

Tull og tøys har en verdi

Små barn fascineres av tull og tøys. Hva kan vi lære av det? spør Ninni Sandvik.

Les mer >>

Observasjon og kjefteprosjektet

Her får vi et innblikk i hvordan Erik Sigsgaard arbeidet med forskningen omkring voksen barn relasjoner

Les mer >>

Skal barna straffes?

Er det greit å gi barn straff? Evenshaug drøfter denne problemstillingen i denne artikkelen

Les mer >>

Delaktighet som form och innebörd

Barns medvirkning kalles delaktighet i Sverige. Det å lese denne artikkelen gir et interesant perspektiv på vårt eget fokus på barns medvirkning.

Les mer >>

Sov så godt…

Av og til har jeg lurt på om det drysses magisk søvnpulver over vognrekka langs ytterveggen i barnehagen. Hvordan er det mulig for barna å finne ro på denne linjen av vogner, gjerne med nær distanse til ivrige trehjulssyklister som svisjer forbi med høylytte hvin?

Les mer >>

Regelrydding - Når det går av seg selv

Rutiner kan være bra – men ikke alltid. Når rutiner gror fast er det på tide å stille spørsmål.

Les mer >>

Ja, vi elsker livsgleden i leken!

Livsglede, mestring og følelse av egenverdi er utvilsomt blant de stikkord som fremhever hva som er aller viktigst for barn i barnehagen

Les mer >>

– Språkaktiviteter må fenge guttene også

Gutters deltakelse i lesing og andre språkaktiviteter er mindre enn jentenes, viser en studie fra Lesesenteret i Stavanger. Det må barnehagene ta konsekvensene av, mener doktorgradsstipendiat Elisabeth Brekke Stangeland.

Les mer >>