Metodisk refleksjon – er det viktig?

Å bruke refleksjon metodisk innebærer å gå i dybden på ulik tematikk

Les mer >>

Husker du første dag i ny jobb?

Hvor spent du var og ikke minst hvor sliten du var da du gikk hjem

Les mer >>

Hvordan lærer man barn å si unnskyld – og å mene det?

Hvordan kan vi som voksne lære barn å ta ansvar for sine handlinger og si unnskyld?

Les mer >>

Bok: Vennskap

Noen barn finner hverandre. De bare blir venner. Andre trenger hjelp til å bygge vennskapsrelasjoner. I barnehagen er dette de ansattes ansvar, sier Anne Greve.

Les mer >>

Sov så godt…

Av og til har jeg lurt på om det drysses magisk søvnpulver over vognrekka langs ytterveggen i barnehagen. Hvordan er det mulig for barna å finne ro på denne linjen av vogner, gjerne med nær distanse til ivrige trehjulssyklister som svisjer forbi med høylytte hvin?

Les mer >>

Den voksne har 100 prosent ansvar for relasjonen med barn

Ingen vil protestere på at relasjonskompetanse er viktig for den som arbeider med barn. Men – hva handler det egentlig om?

Les mer >>

Personlige utfordringer i samtale med barn

Utfordringer i samtale med barn om vanskelige temaer knytter seg ofte til ens egne følelser. Personlige utfordringer er derfor noe vi finner i samtaler med kollegaer og foresatte, da vi også her kan ha utfordrende følelser.

Les mer >>

Diskriminering av og gjennom kropp

Våre kroppslige handlinger synes intuitive og naturlige, derfor kan diskriminerende praksiser fortsette å virke på usynlige måter i barnehagen.

Les mer >>

Det sanglige samspillet

Hva er viktigst for å skape gode barnehager for ettåringene?

Les mer >>