Barnehageforum - Like mange, flere eller færre – grunnlaget for talloppfatning