Barnehageforum - Hør på maken - tospråklig assistanse i barnehagen

I dette heftet viser forfatteren hvilke muligheter barnehagene har for å tilrettelegge arbeide for tospråklig assistanse i barnehagen.

Jeg har skrevet dette heftet fordi jeg ønsker å motivere flere barnehager til å ta tospråklig assistanse i bruk, og arbeide målrettet med barnas språkutvikling. Jeg håper også at barnehager med lang praksis på området kan ha nytte av heftet, som bekreftelse på godt arbeid eller som inspirasjon til å videreutvikle det. Barnehagen kan bidra til å bedre situasjonen for språklige minoritetsbarn ved å bruke tospråklig assistanse mer enn i dag.