I dette heftet viser forfatteren hvilke muligheter barnehagene har for å tilrettelegge arbeide for tospråklig assistanse i barnehagen.

Jeg har skrevet dette heftet fordi jeg ønsker å motivere flere barnehager til å ta tospråklig assistanse i bruk, og arbeide målrettet med barnas språkutvikling. Jeg håper også at barnehager med lang praksis på området kan ha nytte av heftet, som bekreftelse på godt arbeid eller som inspirasjon til å videreutvikle det. Barnehagen kan bidra til å bedre situasjonen for språklige minoritetsbarn ved å bruke tospråklig assistanse mer enn i dag.

Foreldre samarbeid med tospråklige foreldre

Her er noen tips for det første møtet med fremmedkulturelle familier.

Les mer >>

Foreldreveiledningsprosjektet

Vår 2004 deltok Bydel Grorud i et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom Barne - og Familiedepartementet og ICDP Norge - kalt Foreldre veilednings prosjektet. ICDP for omsorgsgivere med etnisk minoritetsbakgrunn.

Les mer >>

Huskeregler ved språktrening

Arbeidet med tospråklig barn i barnehagen er givende og spennende. For å hjelpe dem med språktrening finnes det en del nyttig ting å huske på.

Les mer >>

Mangfold i Barnehagen - 1

Migrasjonspedagog Cathrine Storvik deler i denne artikkelserien sine tanker om mangfold i barnehagen. Første del tar for seg stillhet og andrespråksinnlæring.

Les mer >>

Mangfold i Barnehagen - 2

I del 2 av serien Mangfold i barnehagen, diskurerer forfatteren hva som skjer når ikke-vestlige minoriteter blir sett på som gruppe og ikke individer.

Les mer >>

Den flerkulturelle barnehagen

Hva vil det si at barnehagen er flerkulturell. Hvilken rolle kan tospråklige assistenter spille?

Les mer >>

Hør på maken - tospråklig assistanse i barnehagen

I dette heftet viser forfatteren hvilke muligheter barnehagene har for å tilrettelegge arbeide for tospråklig assistanse i barnehagen.

Les mer >>

Suverene Zeinab

Det har kommet ei ny jente til barnehagen. Hun har flotte fletter og fin kjole. Hun har en stille mamma som skjuler seg bak slør.

Les mer >>

Når barn blir syke av den norske barnehagen

Trenger barnehagelærere og lærerutdannere å se nærmere på sine forestillinger om det frie, lekende barnet?

Les mer >>