Bevegelsesglede og motorisk kompetanse

Små barn trenger å øve seg på helt grunnleggende bevegelser, slik som å krabbe, å gå, løpe, hoppe, hinke, slenge og kaste.

Les mer >>

Barn kan! Råkostsalat

Fargerik, frisk og veldig sunn mat!

Les mer >>

Økologisk mat i barnehagen

Her kan du laste ned et kompendie som gir en generell innføring i hva økologisk mat og bærekraftig kosthold er

Les mer >>

Har førskolelærerutdanningen et tydelig danningsperspektiv?

Med bakgrunn i endringene i barnehagelovens formålsparagraf diskuterer Marianne Werner her begrepet danning og den funksjonen dette har i praksisfeltet og førskolelærerutdanningen.

Les mer >>

Hvordan fremme medvirkning i barnehagen?

«Personalets holdninger, etiske bevissthet og evne til selvinnsikt vil være avgjørende for i hvilken grad man lar barna medvirke».

Les mer >>

Ånnerudtoppens favoritter

Ånnerudtoppen barnehage sprer matglede blant store og små i barnehagen

Les mer >>

Hvordan skape en solsikker utelekeplass?

Bruk forsommeren til å gå igjennom barnehagens rutiner for solbeskyttelse

Les mer >>

Begynnende regneferdigheter

Hvordan kan man støtte de yngste barnas gryende forståelse for matematiske begreper?

Les mer >>

Rammeplan i hverdagen: Progresjon i rammeplan

Barnehagen skal legge til rette for progresjon gjennom valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, materiale og utforming av fysisk miljø. For å få til det må vi ha en fleksibel organisering, vi må delta og reflektere og – ikke minst – vi må ha god tid.

Les mer >>