Samarbeidsavtale og forventninger

Når Barnehagefolk kommer på besøk til Sommerly barnehage, litt for tidlig til avtalen, er personalet på avdeling "Minsten" opptatt med avdelingsmøte.

Les mer >>

Sosial utvikling – en oversikt

Hans Vejlskov gir i denne norske oversettelsen et bredt innblikk i vårt syn på sosial utvikling. Den finnes kun på Barnehageforum.

Les mer >>

Skitne barn blir oversett i barnehagen

Skitne barn med irriterende foreldre får mindre omsorg og mer kjeft en andre

Les mer >>

Personalet i barnehagen snakker mest med gutter

Likestillingsarbeidet i barnehagene i Kvinesdal viser at det er stor forskjell på hvordan personalet i barnehagen møter gutter og jenter – og mødre og fedre.

Les mer >>

Men - dette er vel ikke noe å grine for!

Kan vi som voksne definere hva som er leit og hvor lenge det er ok å gråte når en har slått seg?

Les mer >>

Slik ivaretar du sinte barn

Selv om sinne er en naturlig følelse, kan sinnet ta overhånd og bli et problem for noen barn.

Les mer >>

Følelsesskolen flere verktøy til følelsen lei seg

Etter den første introduksjonen med samtaler og enkle øvelser omkring følelsen lei seg, er det nå klart til å fortsette med følgende leker og øvelser.

Les mer >>

Kjefting - like skadelig som å slå barn

Denne artikkelen er en kort beskrivelse av noe av det Erik Sigsgaards siste bok formidler, og notater fra foredrag av forfatteren.

Les mer >>

Bok: Vennskap

Noen barn finner hverandre. De bare blir venner. Andre trenger hjelp til å bygge vennskapsrelasjoner. I barnehagen er dette de ansattes ansvar, sier Anne Greve.

Les mer >>