Om aktive barn

Gutten løp rundt med et lekesverd, mens han roper og skriker

Les mer >>

LP-modellen har gitt barnehagen et løft!

Økt profesjonalitet og mer fornøyde barn og voksne er resultatet av arbeidet med LP- metoden

Les mer >>

Gråt hører med til løsrivelsen

Gråten er et utløp for følelser, og er helt naturlig når ettåringen får snudd opp-ned på tilværelsen sin, mener Kathrine M. Fagereng.

Les mer >>

Personlige utfordringer i samtale med barn

Utfordringer i samtale med barn om vanskelige temaer knytter seg ofte til ens egne følelser. Personlige utfordringer er derfor noe vi finner i samtaler med kollegaer og foresatte, da vi også her kan ha utfordrende følelser.

Les mer >>

Sov så godt…

Av og til har jeg lurt på om det drysses magisk søvnpulver over vognrekka langs ytterveggen i barnehagen. Hvordan er det mulig for barna å finne ro på denne linjen av vogner, gjerne med nær distanse til ivrige trehjulssyklister som svisjer forbi med høylytte hvin?

Les mer >>

Barneperspektivet på kvalitet i barnehagen

I jakten på barneperspektivet er det fort gjort å gå seg bort. Hvordan får man egentlig tak i hva barna ønsker å få ut av barnehagedagen?

Les mer >>

Tidlig innsats – lekende innsats

"Alle" er enige om at tidlig innsats er viktig. Men hva betyr det? Dion Sommer vil heller ha lekende innsats enn tidlige skoleaktiviteter.

Les mer >>

Følelsesskolen – flere øvelser til følelsen Sur

Sur er en komplisert, litt forbudt og ikke spesielt sosialt gangbar følelse

Les mer >>

Har du tillit?

Har du tillit – ikke til Jens eller Erna – men hos barna du jobber med?

Les mer >>