Foreldreaktiv tilvenning i Lørenskog

Fire barnehager i Lørenskog prøver ut en ny modell for tilvenning.

Les mer >>

Mellom kjeft og kjærlighet del 1

Hva gjør man når voksne utvikler positive følelser for noen barn og negative for andre?

Les mer >>

Sosial kompetanse er mer enn atferd

Barn kan lære seg en bestemt sosial atferd, men de er ikke sosialt kompetente før de har evne til å forstå andres tanker og følelser, og viser vilje til å handle på en positiv måte, sier professor Hans Vejleskov. Han har skrevet en bok om sosial kognisjon.

Les mer >>

Ja, vi elsker livsgleden i leken!

Livsglede, mestring og følelse av egenverdi er utvilsomt blant de stikkord som fremhever hva som er aller viktigst for barn i barnehagen

Les mer >>

Bok: Vennskap

Noen barn finner hverandre. De bare blir venner. Andre trenger hjelp til å bygge vennskapsrelasjoner. I barnehagen er dette de ansattes ansvar, sier Anne Greve.

Les mer >>

Barn skal sees og høres

”Vi risikerer å spenne bein på barna hvis vi glemmer å få deres perspektiv på verden,” sier to konsulenter fra Danmarks evalueringsinstitut (EVA).

Les mer >>

Vår viktigste oppgave: Relasjonsarbeid i alle ledd

Trivselsregler. Delingskultur. "Alle med"-holdning. Dette er noen av de sentrale elementene i Sommerly barnehages grundige arbeid med relasjoner.

Les mer >>

Prisbelønnet bacheloroppgave

Høgskolen i Østfold har tildelt førskolelærerstudent Marianne Werner Laurbærprisen for sin Bacheloroppgave. Les den her!

Les mer >>

Hvordan fremme medvirkning i barnehagen?

«Personalets holdninger, etiske bevissthet og evne til selvinnsikt vil være avgjørende for i hvilken grad man lar barna medvirke».

Les mer >>