Hvordan lærer man barn å si unnskyld – og å mene det?

Hvordan kan vi som voksne lære barn å ta ansvar for sine handlinger og si unnskyld?

Les mer >>

Engasjert kommunikasjon

En ting er å være opptatt av anerkjennende relasjoner på møter. En annen ting er engasjert tilstedeværelse med barna.

Les mer >>

Meningsfulle samtaler

Vet du nok om Luke Skywalker og Herr Gru til å være en interessant samtalepartner for barn? Og hva med Peppa Gris, Sara og tjuaguttene, eller Poppeloppene?

Les mer >>

Innlært hjelpeløshet? - La de minste klare det selv

Voksne som hjelper de minste barna for mye, står i fare for å lære dem hjelpeløshet, hevder Lise Ahlmann

Les mer >>

Utfordringer i foreldresamarbeidet

"Du må si til mamma at det ikke er lov til å ha med Pizza i matboksen"

Les mer >>

Hvordan den voksne bruker sin kompetanse og hva barna lærer

Artikkelen setter fokus på hvordan den voksne bruker sin kompetanse i møte med barn og reflektere over hvilke læreprosesser som aktiviseres

Les mer >>

Barneperspektivet på kvalitet i barnehagen

I jakten på barneperspektivet er det fort gjort å gå seg bort. Hvordan får man egentlig tak i hva barna ønsker å få ut av barnehagedagen?

Les mer >>

Guide: Slik møter du gråten

Barn skal få lov til å være lei seg. Og de skal få bekreftet følelsen av å være lei seg. Men hvordan gjør man det? Hva sier man? Og hvordan hjelper man barnet videre?

Les mer >>

Anerkjennende relasjonar

Barnehageforum presenterer her en studentoppgave fra Høgskolen i Stord/Haugesund. Temaet er anerkjennende relasjoner.

Les mer >>