Hvordan skape en solsikker utelekeplass?

Bruk forsommeren til å gå igjennom barnehagens rutiner for solbeskyttelse

Les mer >>

Flerfamiliens julefeiring

Barnas sorg over foreldrenes brudd blir ikke mindre uansett hvor mange ganger de feirer Jul

Les mer >>

Et innspill til barnehagenes solidaritetsforståelse

Begrepet ”solidaritet” er listet opp blant mange fine ord i barnehagens formålsparagraf. Men hva betyr det, egentlig?

Les mer >>

Om kunst- og kulturformidling i barnehagen

Hvilken tradisjon har man i norske barnehager for kunst og kulturformidling? Hva mener vi med formidling av kunst og kultur?

Les mer >>

Pedagoger har for lite kunnskap om naturen

Barn i naturbarnehager har ikke opparbeidet bedre naturforståelse enn andre barn

Les mer >>

Svar til “Sats på de estetiske fagene”

Å satse på de estetiske fagene er nødvendig for å møte barnas måter å være og lære på

Les mer >>

Trenger 5-åringene sin egen rammeplan?

Mange mener at 5-åringer som gruppe har helt egne utfordringer i barnehagen. Hvis dette stemmer, burde de kanskje få sin egen rammeplan?

Les mer >>

Likestillingspedagogikk er en utfordring

Vi har kommet et steg videre, ja. Men vi har langt igjen, mener Nina Rossholt. Likestilling er et krevende og utfordrende tema for barnehagen

Les mer >>

Har førskolelærerutdanningen et tydelig danningsperspektiv?

Med bakgrunn i endringene i barnehagelovens formålsparagraf diskuterer Marianne Werner her begrepet danning og den funksjonen dette har i praksisfeltet og førskolelærerutdanningen.

Les mer >>