Den nødvendige omsorgen

Noen få ledige plasser igjen Hvis du ønsker å delta på årets Nordiske Impulser 13. og 14. mai, må du være rask med melde deg på. Følg linken for å melde deg på

Omsorg skal prege alle situasjoner i barnehagens indre liv, men omsorgen har likevel havnet i skyggen av læring i barnehagen. I faglige og politiske sammenhenger er begrepet lite vektlagt i dag. Sånn kan vi ikke ha det lenger! Det er nødvendig med et forsterket engasjement for omsorg i barnehagen og tydeliggjøring av dens egenart. Og vi må spørre: Er det mulig å gi god nok omsorg med for få voksne på avdelingen?

Velkommen til en konferanse som utelukkende handler om omsorg - hva, hvorfor og hvordan. Programmet for konferansen er klart. Vi har fått med oss 9 meget dyktige fagfolk fra Norge, Sverige og Danmark som vet mye om omsorg, og som er meget gode til å formidle sin innsikt!
 

Vi tilbyr deg faglig fordypning og nye argumenter i strevet for en bedre barnehage - basert på ny forskning og sterke opplevelser. Bli med du også, og sørg for at din barnehage blir skikkelig god på omsorg - et nødvendig grunnlag for all utvikling!
 

Sånn kan du hjelpe leken videre

Leken har en verdi i seg selv og skal være en gjennomgående del av barnehagenes tilbud i Danmark.

Les mer >>

Hvordan den voksne bruker sin kompetanse og hva barna lærer

Her finner du teori og praksis koblet sammen på en oversiktlig og anvendlig måte. Det handler om de minste skolebarna.

Les mer >>

Cobra

Vår leketøyekspert har sett nærmere på et spennende verktøy, som er en blanding av en elektronisk lupe og et mikroskop

Les mer >>

Studietur til Reggio Emilia i uke 48, 26.11. – 02.12.2006

Hva med en tur til Reggio Emilia i høstmørket? Det norske Reggionettverket og Det danske Reggio Emilia nettvert arranterer en studietur i slutten av november

Les mer >>

Omsorg er mer enn omsorg

Omsorg er mer enn trøst, kos og tilsyn. Omsorg vises i den voksnes interesse for barnet og barnets måte å se og være i verden på.

Les mer >>

HVOR GÅR GRENSEN? Utdrag fra en årsplan

Noen tanker om det som skjer i skjæringspunktet mellom oppdragelse, danning og barns medvirkning.

Les mer >>

Vad utmärker en lärandearena där barns perspektiv hörs och syns?

I Sverige er de også opptatt av barns medvirkning og barneperspektivet. Ingrid Pramling Samuelsson ser dette i sammenheng med læringsmiljø.

Les mer >>

Lek og læring ingen motsetning

Lek og læring skal gå hånd i hånd sier Ivy Schousboe

Les mer >>

Glitrende og utfordende om lekens flertydighet

Boken Lekens flertydighet bør være en etterlengtet bok for alle som er opptatt av lekens genuine plass i barnehagepedagogikken

Les mer >>