Barnehageforum - Innlært hjelpeløshet? - La de minste klare det selv