Et kurs av May Britt Drugli basert på boken "Små barns læring".

Kurset egner seg godt som innledning til et personalmøte hvor temaet er de yngste i barnehagen. I kurset er Drugli innom temaene; tidlig læring, hvordan små barn lærer og hvordan du kan fremme tidlig læring i barnehagehverdagen. 

Kurset finner du i vår digitale kursbase

 

Støttemateriell til kurset "Små barns læring"

 

TENK 

Hvor opptatt er du av små barns læring i barnehagen? 
Hvordan bidrar DU til barns læring av språk i vanlige hverdagssituasjoner? 

 

DISKUTER 

Hvorfor tror dere vi finner relativt lav kvalitet på støtte til små barns læring i norske barnehager?
Hva kan dere gjøre for å forbedre støtten til små barns læring i de ulike rutinesituasjonene?
Hva synes dere om «veiledet lek» for å fremme tidlige matematiske ferdigheter eller andre fagområder i rammeplanen? 

 

GJØR 

Få en ansatt til å telle antall åpne og antall lukkede spørsmål som blir stilt til barna i løpet av et lunsjmåltid. Hva tenker dere om resultatet? 

Tilrettelegg for en situasjon der barna skal få utforske matematikk. 

Lag en plan for hvordan dere vil organisere situasjonen og hvordan dere kan støtte barnas læring. 

Drøft etterpå hvordan dere synes situasjonen fungerte og hva som eventuelt kan gjøres for ytterligere å forbedre støtten til barns utforskning.

Temahefte: Om de minste barna i barnehagen

De minste barna i barnehagen fortjener et eget hefte. Heftet er et godt utgangspunkt for en gjennomgang av barnehagens tilbud til de minste.

Les mer >>

Leken fødes på stellebordet

For at leken skal utvikles må vi leke med barna, lære dem å forstå lekesignalene og å skille «på liksom» fra «på ordentlig»

Les mer >>

Leken fødes på stellebordet

For at leken skal utvikles må vi leke med barna, lære dem å forstå lekesignalene og å skille «på liksom» fra «på ordentlig»

Les mer >>

Barnehagen må legge bedre til rette for ettåringene

Vi har for lite kunnskap om de yngste barna i barnehagen

Les mer >>

Samlingsstunden - til glede eller besvær?

De yngste barna blir ofte introdusert for samlingsstunden slik den gjennomføres med de eldre barna i barnehagen. Barna blir dermed utsatt for en kroppslig disiplinering og barns medvirkning kommer i bakgrunnen av dette.

Les mer >>

Leken fødes på stellebordet

For at leken skal utvikles må vi leke med barna, lære dem å forstå lekesignalene og å skille «på liksom» fra «på ordentlig»

Les mer >>

Sanselek med de yngste barna

Gjennom utforskning med sansene utvikler barnet et spørsmål, som fører det til å undersøke, de griper, lukter, lytter, kjenner, stirrer, slikker og smaker. Sanselek er egentlig en del av en vitenskapelig prosess i barnet.

Les mer >>

Små barn i barnehagen

De yngste barna trenger trygge rammer og ro, ikke flotte svømmebasseng og gymsaler, mener pedagogisk leder Henriette Oliversen

Les mer >>

Barns utvikling - Treåringen

Det å ha en viss forståelse for hva barn er i stand til ut fra alder er viktig. Samtidig modnes og utvikles barn individuelt og overdreven generalisering blir galt.

Les mer >>