Barnehageforum - Fem barnehagefolk om - ”Mobiltelefonforbud?”

Bør det innføres mobiltelefonforbud når barn hentes og bringes til barnehagen?

Flere danske barnehager forbyr foreldre å bruke mobiltelefon når de henter og bringer barna. Fagforeningen i Danmark vil ha et landsomfattende forbud. Hovedargumentet for å forby bruk av mobiltelefon i hente og bringe situasjonen, er at barnehagepersonalet stadig oftere opplever at foreldre er engasjerte i telefonsamtaler når de leverer eller henter barna sine.
Barnehageforum er kjent med at flere norske barnehager har diskutert dette temaet. Vi har tatt en liten ringerunde og spurt barnehagefolk i farta – hva de mener om dette:

I Danmark har en del barnehager mobilforbud når foreldre henter eller bringer barn til barnehagen. Er det noe norske barnehager også bør vurdere?

 
Maria Brandal, pedagogisk leder i Tjensås barnehage avdeling Ullandhaug, Stavanger:

-    Ja, det er absolutt noe vi bør vurdere. Selv har jeg ikke opplevd det som noe stort problem, men jeg ser at mobilbruken øker i alle sammenhenger, og jeg vet at andre barnehager har opplevd mer problem med det.
-    I tillegg til at det forstyrrer kommunikasjonen med barna, hindrer det også vår kommunikasjon med foreldrene. Det handler om vår yrkesstolthet, at de skal ta oss på alvor. Men hvis det blir et problem, vil jeg nok ta det opp med de aktuelle foreldrene og henstille om ikke å bruke mobilen, i stedet for å gå rett på et forbud.


Lisbeth Juul Helliksen, styrer i Berg barnehage, Trondheim:

     – Jeg ser at noen barnehager allerede gjør det her i landet, ved å henge opp skilt om "mobilfri sone". Jeg ser behovet, og har tenkt tanken også for vår barnehage. Men jeg vil i tilfelle la det være en anmodning i første omgang, ikke et forbud.
    –  Hvorfor vil du anmode om å la mobilen ligge?
    – Fordi jeg ser at det kan være et stressmoment for barna. Ved henting og bringing bør oppmerksomheten være rettet mot barna, ikke mot mobiltelefonen.
   
 
Siril Sahlberg, pedagogisk leder i Barnas hus barnehage, Bodø:

–    Det har vi ikke opplevd som noe problem, og har derfor heller ikke vurdert noe forbud. Der som skulle bli et problem, vil jeg ta det opp med de foreldrene det gjelder i første omgang.
–    Personalet kan være et godt eller dårlig forbilde. Hvordan praktiserer dere selv mobilbruken?
–    Når det gjelder personalet, så har vi i Bodø kommune et generelt forbud mot å bruke privat mobil i arbeidstida, og det fungerer greit. Vi har hatt fokus på det, og folk retter seg etter det. Hvis vi må ta en telefon, gjør vi det diskret.


Elisabeth Brask Johansen, pedagogisk leder i Barnehagen Andersrød, avdeling Rolfen, Moss:

–    Nei, det opplever vi ikke som noe problem. Jeg tror ikke jeg har tenkt tanken en gang på at det skulle være aktuelt med slike restriksjoner. Men dersom det skulle skje, og at foreldre gjentatte ganger var mer opptatt av mobilen enn av barna og oss, så ville jeg nok tatt det opp med dem.


Jørgen Wilhelmsen, styrer Kjerraten barnehage, Drammen:


–    Forbud mot mobilbruk? Nei, det høres helt tullete ut! Det har jeg aldri tenkt at det er behov for, vi opplever det absolutt ikke som noe problem her hos oss.Hva mener du om foreldrenes bruk av mobiltelefon i hente og bringesituasjonen?