Skal vi språkteste våre treåringer?

I Norge har Regjeringen tatt til orde for å innføre et krav om at  barnehagene skal gi tilbud om språkkartlegging av alle treåringer og krav om at alle barnehager skal overføre skriftlig dokumentasjon om barnet fra barnehage til skole.

Siden 2007 har det vært et lovkrav i Danmark at danske kommuner skulle tilby alle treåringer en språkvurdering og eventelt språkstimulerende tiltak. Knappe to år etter denne lovens inntreden skal språkvurderingen nå avskaffes i Danmark.

Som et ledd i avbyråkratiseringen av det danske samfunnet vil regjeringen nå droppe den omstridte språktestingen. Nå er det kun de barna som har språklige problemer som skal testes. 

Språktesting av treåringer har vært et kontroversielt tiltak blant danske pedagoger. Mange pedagoger har pekt på at de får alt for liten tid til å gjøre språkarbeidet på en god nok måte, og det har i høyeste grad bidratt til å ”stjele tid” fra samværet med barna. Hvorfor skal man bruke tid på å språkteste barn som åpenbart er språklig kompetente, i en tid hvor ressursene er knappe, er et av spørsmålene pedagogene har framført til regjeringen gjennom sin fagforening.

Gjennom det nye vedtaket i Danmark blir det igjen førskolelærne som får ansvaret for å vurdere hvilke barn som har behov for en slik kartlegging.

Hvorfor skal vi innføre dette i Norge når det er dokumentert at kartleggingsverktøy fort kan bli redskaper som blir for styrende, og bidrar til å snevre inn arbeidet i barnehagen til å gjelde områder som blir kartlagt. Kartlegging i barnehagen oppleves allerede i dag som en stor nok ”tidstyv”.

Skal vi lytte til de erfaringene danskene har gjort, eller skal vi gjennomføre språktesting av våre treåringer?

Kilder:

Indenrigs- og Socialministeriet

Børn og unge