Rammeplan i hverdagen: Progresjon i rammeplan

Barnehagen skal legge til rette for progresjon gjennom valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, materiale og utforming av fysisk miljø. For å få til det må vi ha en fleksibel organisering, vi må delta og reflektere og – ikke minst – vi må ha god tid.

Les mer >>

Overganger

Det er mange overganger i barnehagen, og den viktigste er kanskje tilknytningsperioden på begynnelsen av barnehageåret

Les mer >>

Rammeplan i hverdagen: Barns medvirkning

Barnehagen skal ifølge rammeplanen ivareta barns rett til medvirkning, men hva betyr det og hvordan gjør vi det i praksis?

Les mer >>

Hønsegård eller barnehage?

Advarer mot å bygge mega-barnehage med små og dårlige utearealer

Les mer >>

Det nevroaffektive perspektivet på lek

Nevroaffektiv betyr å koble hjernens modningsprosess sammen med følelser.

Les mer >>

Fant en arena for fortellingene mine

Det handler om tekst og rytme. Om følelser, fortellinger og kreativitet. Slampoesien ble Marius Beatles Abrahamsens inngang til det levende språket.

Les mer >>

Hverdagssamtalene – en viktig arena for barns læring

Hva slags type spørsmål stiller vi mest av i barnehagen?

Les mer >>

Likestillingspedagogikk er en utfordring

Vi har kommet et steg videre, ja. Men vi har langt igjen, mener Nina Rossholt. Likestilling er et krevende og utfordrende tema for barnehagen

Les mer >>

Setter pris på godt barnehagearbeid

Har barnehagen din gjennomført et godt prosjekt innenfor de estetiske fagområdene?

Les mer >>