Rammeplan i hverdagen: Progresjon i rammeplan

Barnehagen skal legge til rette for progresjon gjennom valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, materiale og utforming av fysisk miljø. For å få til det må vi ha en fleksibel organisering, vi må delta og reflektere og – ikke minst – vi må ha god tid.

Les mer >>

Ikke så vanskelig som vi tror

Mange barnehageansatte bærer på en bekymring for et barn, men utsetter de vanskelige samtalene med barnet og foreldrene. Hvorfor? Og hva kan vi gjøre med det?

Les mer >>

Pedagogisk arbeid med iPad

Verdifull læring i en bevisst bruk av iPad

Les mer >>

Barn kan! Majones

Majones er et godt tilbehør til mange slags retter

Les mer >>

Godt læringsmiljø for de yngste

Anne Greve reflekterer i denne artikkelen over forholdet mellom Stortingsmelding 41 og små barns læringsmiljø.

Les mer >>

Rammeplan i hverdagen: Barns medvirkning

Barnehagen skal ifølge rammeplanen ivareta barns rett til medvirkning, men hva betyr det og hvordan gjør vi det i praksis?

Les mer >>

Barneboka og språket

Barn lærer språk gjennom å bruke språk, gjennom deltakelse i sosiale og kulturelle praksiser hvor språk og handling har en funksjon sammen. Å samles rundt barneboka er en slik praksis.

Les mer >>

Fra jord til bord

Hvor kommer potetene fra? Butikken, ja. Men før de kom dit? Og hva med melka, kjøttet og fisken?

Les mer >>

Samlingsstunden sett fra et nytt perspektiv

I denne artikkelen belyser jeg samlingsstunden i barnehagen fra et annet perspektiv enn det rent pedagogiske.

Les mer >>