Hva sier dyrene med lyder og kroppsspråket?

Dyrevern Ung har laget et hefte for å lære barna hva dyrene sier med lyder og kroppsspråket. Formålet med heftet er å lære barna å forstå dyrene bedre og å ta hensyn til hvordan de oppfører seg.
 
Til heftet er det laget et diplom og noen forslag til aktiviteter. Dette materialet kan bestilles fra Dyrevern Ung ved å sende en e-post til post@dyrevern-ung.no.
Heftet tar for seg tre av våre mest vanlige husdyr hund, katt og kanin.
 
Her er et lite utdrag fra heftet:
 
Slik snakker kaninen
 • Om kaninen tramper med bakbeina er den redd eller misfornøyd
 • med noe. “Tramp tramp tramp”, tramper kaninen.
 • Hvis den ligger på siden og slapper av er den glad.
 • Når den hopper frem, har ørene bakover og løfter på halen kan det
 • hende kaninen vil si ifra om at du bør la den være i fred.
 • Kommer kaninen bort til deg og dytter med snuten, vil den at du skal
 • klappe den.
 • Kaniner som biter, er redde eller har vondt et sted.
Slik hilser du på kaninen
 
 • Sett deg på gulvet, og strekk fram
 • hånden din.
 • Kaninen snuser og hilser på deg.
 • Om kaninen slikker hånden din, liker
 • den deg.
 • Hvis kaninen blir hos deg, kan du klappe
 • den forsiktig på hodet.
 
 
 
 
 
Når kaninen står på to bein
Kaninen er nysgjerrig og prøver å
få oversikt over hva som skjer.
 
 
 
 
 
 
Når den hopper og løper er
kaninen er veldig glad i å hoppe
og løpe rundt. Når kaninen spretter
opp i luftenog vrikker på rumpa,
er den glad.
 
 
 
 
 
 
Hvis den snur ryggen til, 
snur seg vekk eller går unna,
vil den ikke hilse mer.
Kaninen vil være i fred.
 
 

Snakk om bildet 5 - Gryende konflikt?

Hvordan reagerer du på barns uenigheter?

Les mer >>

Uterommet og språkutvikling

Barn som har vanskeligheter med å konsentrere seg i et innemiljø får lettere utløp for sin kreativitet og energi når rommet utvides og flyttes ut.

Les mer >>

Tid for nye foreldre

Barnehagene tar i mot mengder med nye barn og foreldre i disse dager. Hvordan har vi forberedt foreldrene på barnehagestarten?

Les mer >>

Fra noen timer til mange dager - foreldreaktiv tilvenning

Kan foreldreaktiv tilvenning gi barn en nær og trygg relasjon til tilknytningspersonen, og dermed bedre barnehagestart?

Les mer >>

Om kunst- og kulturformidling i barnehagen

Hvilken tradisjon har man i norske barnehager for kunst og kulturformidling? Hva mener vi med formidling av kunst og kultur?

Les mer >>

Likestillingspedagogikk er en utfordring

Vi har kommet et steg videre, ja. Men vi har langt igjen, mener Nina Rossholt. Likestilling er et krevende og utfordrende tema for barnehagen

Les mer >>

Mat er toppen på Ånnerudtoppen

Barn tilbringer mye av livet i barnehagen. Da trenger de skikkelig, næringsrik og variert mat. Det har Ånnerudtoppen barnehage tatt konsekvensen av.

Les mer >>

Når barn og foreldre opplever kriser og sorg i forbindelse med flukt og migrasjon

Hvordan barn opplever etableringsfasen i et nytt land, påvirkes i stor grad av familiens bakgrunn, og hvorfor de har forlatt hjemlandet. Likevel vil sorg og tap over det de har forlatt, være noe som er felles for de fleste.

Les mer >>

Barn av nyankomne flyktninger og asylsøkere

Begynner i barnehagen. Hvordan kan nyankomne barn få en god tilvenning i barnehagen?

Les mer >>