Barnehageforum - Feilslått likhetstankegang i barnehager