Studietur til Reggio Emilia i uke 48, 26.11. – 02.12.2006

Hva med en tur til Reggio Emilia i høstmørket? Det norske Reggionettverket og Det danske Reggio Emilia nettvert arranterer en studietur i slutten av november

Les mer >>

Sånn kan du hjelpe leken videre

Leken har en verdi i seg selv og skal være en gjennomgående del av barnehagenes tilbud i Danmark.

Les mer >>

Vil den nye stortingsmeldingen bidra til mer tid til lek og læring?

En historie om språkstimulering og samspill mellom barn og voksne i barnehagen.

Les mer >>

Skal vi vektlegge vennskap i barnehagen?

Nesten alle barnehager skriver i sine årsplaner at de vil vektlegge vennskap. Det står også i rammeplanen at barn skal få anledning til å få venner i barnehagen. Jeg har i mange år vært talskvinne for at vennskap er viktig – også for små barn. Hva er det som gjør at jeg nå har begynt å tvile?

Les mer >>

Glitrende og utfordende om lekens flertydighet

Boken Lekens flertydighet bør være en etterlengtet bok for alle som er opptatt av lekens genuine plass i barnehagepedagogikken

Les mer >>

Samlingsstunden – hva er den til for?

Hvorfor har vi samlingsstund? Planlegges de grundig eller rasker man med seg en bok fem minutter før?

Les mer >>

Vad utmärker en lärandearena där barns perspektiv hörs och syns?

I Sverige er de også opptatt av barns medvirkning og barneperspektivet. Ingrid Pramling Samuelsson ser dette i sammenheng med læringsmiljø.

Les mer >>

Bærekraftig (syn på) barndom

- om å være underveis

Les mer >>

Det viktigste er å få leke - lek og læring

"Barnet er i leken mens læringen er i barnet."

Les mer >>