Barnehageforum - Barnehage uten grenser

En av grunnpilarene i vårt pedagogiske arbeid er at vi ikke begrenser barnas naturopplevelser. Derfor har vi ingen gjerder.

Ormåsen barnehage er en del av Ormåsen oppvekstsenter, og er en naturbarnehage som har to avdelinger med til sammen 50 barn i alderen 3 til 6 år. I Ormåsen natur- barnehage har barna ingen fysiske gjerder eller sperrer som hindrer et totalt samspill med naturen. Det betyr i praksis at barne- hagen har et uteområde som er ubegrenset. Teoretisk sett har man et område som strek- ker seg fra Ormåsen på Østlandet til Bergen på Vestlandet. Dette med grenser, eller fraværet av det, er en av barnehagens pedagogiske grunnpilarer fordi man ikke ønsker å begrense barnas naturopplevelse eller ut- forsking av naturen, men legge til rette for en totalopplevelse. Dette er barnehagens «kongstanke».
 
Barnehagen ligger vakkert plassert i skogen, omkring sju mil vest for Oslo. Den består av to flotte håndlaftede hytter med torv på taket. Barnehagen startet opp i 2005 med en hytte uten vann og strøm, og den hadde kun ved som varmekilde og parafinlamper som belysning. På den tiden hadde barnehagen tre ansatte og 18 barn. Barnehagen ble raskt populær, og kommunen bestemte seg for å utvide tilbudet med en hytte til for å kunne ta imot den store søkergruppen. Den nye hytta sto ferdig høsten 2008, og har innlagt vann og strøm. I utgangspunktet var ikke dette noe ønske, men etter påtrykk fra arbeidstilsynet og kommunelegen på grunn av fare for smitte og dårlig hygiene, ble dette resultatet. I dag har barnehagen åtte ansatte og 50 barn.

«For å få fullt utbytte av en dag i skogen trengs det riktig kost. I dag får barna sunn havregrøt til frokost hver dag.»

Barnehagen har 3–4 turdager i uka, og én dag er satt av til møtevirksomhet. Da leker barna ute i nærområdet som består av en naturlekeplass, med en bålplass som et naturlig midtpunkt omkranset av husker som personalet har laget sammen med barna. To sandkasser er laget av trær fra nærområdet. På turdager oppsøker vi ofte referanseplasser, men går også på oppdagelsesturer hvor barna bestemmer innholdet i dagen. Barnehagen besøker jevnlig gamle forlatte boplasser og nedlagte gruver. Dette er et viktig ledd i det å videreformidle kul- turarven.
 
I sommerhalvåret er barnehagen ofte på kanoturer. Da benyttes kanoer som ligger fast ved det idylliske vannet Junger; det samme vannet vi oppsøker om vinteren til pilking/isfiske. I tillegg til aktiviteter som ski og aking, er vi opptatt av å bruke hundekjøring med barna om vinteren. Barnehagen ønsker å la barna selv få oppdage mulighetene naturen kan gi av aktiviteter, i stedet for ferdige løsninger konstruert av personalet. Naturen som lærings- arena gir barna empirisk kunnskap de ikke kan få andre steder. Eksempler på dette er: Hvordan kjennes det ut å ta på et tre? Hvor- dan lukter det? Hvordan ser det ut? En slik læringsarena er like naturlig som livet selv. Personalet ønsker at dagsrytmen i barnehagen er forankret i naturens livsrytme; de ulike årstidene. Forberedelser og planer tar utgangspunkt i dette.
Barnehagen jobber mye med planer for å optimalisere og kvalitetssikre innholdet i hverdagen, og dokumentasjon er en naturlig del av hverdagen.
 
I løpet av de årene barnehagen har eksistert, har vi gjort en del erfaringer og erkjennelser. For å få fullt utbytte av en dag i skogen trengs det riktig kost. I dag får barna sunn havregrøt til frokost hver dag. Dette er på grunn av dårlige erfaringer med næringsfattig frokost som ulike sukkerholdige frokostblandinger. Effekten av riktig frokost ser vi i mindre konflikter i barnegruppa, og barn som orker mer og som har en bedre hverdag. Personalet er opptatt av å formidle god mat- kultur og riktig næringsrik husmannskost. En annen erfaring er at barnas evne til å tåle kulde og være ute i lave temperaturer ofte er forenlig med personalets evne til å motivere og aktivisere barna.
 
Et personale som i liten eller ingen grad føler glede av aktiviteter med barna i kulde, vil ha problemer med å gi barna en god opplevelse på kalde dager. For å kunne gi barna gode naturopplevelser om vinteren, er man avhengig av personale som trives med å være ute, selv i streng kulde. Man må også ha ev- nen til å forstå når nok er nok. Ingenting er bedre enn å gå inn på en kald dag, sette seg foran en knitrende peis med en kopp rykende varm kakao. Da har vi det perfekt i vår flotte barnehage.