Åtte temaer for godt samspill

Hundeides temaer for godt samspil var en del av "Programmet for foreldreveiledning som ble satt i gang av Barne- og familiedeartrementet

Les mer >>

Hva er omsorg i praksis?

Som omsorgspersoner kan vi ha mange gode tanker om hva omsorg er og gode intensjoner bak de valgene vi tar, men det er først når vi tar inn over oss vår væremåte og hvordan vi påvirker det barnet vi har rett foran oss at vi virkelig kan forstå omsorgens kraft.

Les mer >>

Innlært hjelpeløshet? - La de minste klare det selv

Voksne som hjelper de minste barna for mye, står i fare for å lære dem hjelpeløshet, hevder Lise Ahlmann

Les mer >>

Snakk om bildet 4 - Samlingsstund

Disse to fotografiene danner grunnlag for en diskusjon om et viktig element i barnehagen: Samlingsstunden.

Les mer >>

Barns selvfølelse – og voksnes lederskap

Hvorfor oppstår det så mange konflikter mellom barn og voksne, og barn imellom?

Les mer >>

Det sanglige samspillet

Hva er viktigst for å skape gode barnehager for ettåringene?

Les mer >>

Voksne med god og relevant utdanning

Hva er viktigst for å skape gode barnehager for ettåringer?

Les mer >>

Barn og integritet – del 1

Det å verne om og støtte opp om barns kontinuerlige identitetsprosess og streben etter integritet fordrer aktive, bevisste og lydhøre voksne.

Les mer >>

Gråt hører med til løsrivelsen

Gråten er et utløp for følelser, og er helt naturlig når ettåringen får snudd opp-ned på tilværelsen sin, mener Kathrine M. Fagereng.

Les mer >>