Bærekraftig utvikling et verdiperspektiv også i forming?

Bærekraftig utvikling er noe som vi alle er mer eller mindre opptatt av. Men hva betyr egentlig bærekraftig utvikling?

Les mer >>

Barns bidrag til kvalitet i barnehagen

Hva er barnehagekvalitet? Det er mange tilnærminger å velge mellom dersom vi vil prøve å besvare dette spørsmålet

Les mer >>

Matematikkdidaktikk på småbarnsavdelingen

Hører matematikk hjemme på småbarnsavdelingen? Ja, høyeste grad, mener Camilla Björklund. I denne artikkelen forklarer hun hvorfor.

Les mer >>

Det nevroaffektive perspektivet på lek

Nevroaffektiv betyr å koble hjernens modningsprosess sammen med følelser.

Les mer >>

Barn kan! Rotgrønnsaker

Dette er en rett som helt fint kan gjøres klar dagen før

Les mer >>

Gode erfaringer med barnehagevandring

Hvordan kan styreren se, støtte og utfordre sine pedagogiske ledere? I Jåttå barnehage har de prøvd ut «barnehagevandring» som observasjonsmetode.

Les mer >>

Trygghet det viktigste i tilvenningen

Det aller, aller viktigste når det gjelder små barns tilvenning i barnehagen, er at de opplever trygghet. Det krever god tid, både fra foreldrenes og barnehagens side, mener professor May Britt Drugli.

Les mer >>

Pedagoger har for lite kunnskap om naturen

Barn i naturbarnehager har ikke opparbeidet bedre naturforståelse enn andre barn

Les mer >>

Sats på de estetiske fagområdene!

Ofte blir sang og musikk brukt til å styrke tallforståelse og språkutvikling både i skole og barnehage

Les mer >>