App’er som pedagogiske hjelpemiddel- del 4

Det finnes mange finer apper som bidrar til kreativ stimulering og utfoldelse

Les mer >>

En verden full av digitale muligheter

Det nytter ikke å innføre IKT som et satsningsområde i rammeplanen uten tilstrekkelig finansiering til å sette dette ut i praksis.

Les mer >>

Barnehagen må henge seg på

De digitale verktøyene er blitt en del av hverdagen vår. Barnehagen kan ikke stille seg på siden, sier Nina Bølgan. Hun har skrevet boka Vil du være med, så heng på! – om barnehagen som digital arena.

Les mer >>

Smart board i barnehagen - et nytt fengende digitalt verktøy

Smart Board er en interaktiv berøringstavle, der mus og tastatur erstattes med en penn eller din egen finger

Les mer >>

IKT- til glede og nytte for mennesker med Downs Syndrom

Hvilke fordeler kan barn med Downs syndrom ha av å bruke IKT verktøy?

Les mer >>

Digitale verktøy i barnehagen – et supplement

Digitale verktøy til irritasjon eller inspirasjon, supplement eller overflødig?

Les mer >>

Anbefalt app – Pettsons Memory

Appen gir god hukommelestrening og stimulerer til logisk tenking

Les mer >>

Datatilsynet reagerer

Datatilsynet ber nå Oslo Kommune redegjøre for innføringen av pilotprosjektet "Her kommer jeg...".

Les mer >>

Barn og data med vekt på skapende og utforskende aktiviteter

Her finner du mye nyttig fra fire førskolelærere som har tatt viderutdanning i IKT for førskolelærere. Den er et glimrende utgangspunkt for prinsipper runt arbeidet med IKT i barnehagen.

Les mer >>