App’er som pedagogiske hjelpemiddel-del 3

Denne gangen ser vi på apper som bidrar til å stimulere den kognitive utviklingen

Les mer >>

Datasertifikat for femåringene

Datamaskinen finnes nå i mange barnehager og med nye rammeplan må man forholde seg til ikt, og det er mange kreative løsninger. Men hva skal ungene lære om selve datamskinen?

Les mer >>

Barnehagens digitale tilstand

Nasjonal kartlegging av utstyr, tilgjengelighet og bruk av digitale verktøy i barnehagen

Les mer >>

Smart board i barnehagen - et nytt fengende digitalt verktøy

Smart Board er en interaktiv berøringstavle, der mus og tastatur erstattes med en penn eller din egen finger

Les mer >>

IKT- til glede og nytte for mennesker med Downs Syndrom

Hvilke fordeler kan barn med Downs syndrom ha av å bruke IKT verktøy?

Les mer >>

App'er som pedagogisk hjelpemiddel- del 1

Det finnes mange app'er som kan fungere godt som et supplement til andre pedagogiske hjelpemidler i barnehagen

Les mer >>

Barn og data med vekt på skapende og utforskende aktiviteter

Her finner du mye nyttig fra fire førskolelærere som har tatt viderutdanning i IKT for førskolelærere. Den er et glimrende utgangspunkt for prinsipper runt arbeidet med IKT i barnehagen.

Les mer >>

Om IKT i barnehagen

Temahefet om IKT i barnehagen gir en solid innføring i bruken av digitale verktøy, men mangler mye på gode ideer til kreativ bruk.

Les mer >>

Datatilsynet reagerer

Datatilsynet ber nå Oslo Kommune redegjøre for innføringen av pilotprosjektet "Her kommer jeg...".

Les mer >>