Datasertifikat for femåringene

Datamaskinen finnes nå i mange barnehager og med nye rammeplan må man forholde seg til ikt, og det er mange kreative løsninger. Men hva skal ungene lære om selve datamskinen?

Les mer >>

Gigantsatsing på IKT i Arendal kommune

Alle pedagoger i Arendal kommune får egen bærbar PC, samtidig som de får tilbud om opplæring i bruk av ulike digitale verktøy

Les mer >>

Det digitale bildet som støtte for språket

All utvikling og læring skjer i samspill og kommunikasjon med omgivelsene

Les mer >>

Barnehagens digitale tilstand

Nasjonal kartlegging av utstyr, tilgjengelighet og bruk av digitale verktøy i barnehagen

Les mer >>

Barn og data med vekt på skapende og utforskende aktiviteter

Her finner du mye nyttig fra fire førskolelærere som har tatt viderutdanning i IKT for førskolelærere. Den er et glimrende utgangspunkt for prinsipper runt arbeidet med IKT i barnehagen.

Les mer >>

Anbefalt app – Pettsons Memory

Appen gir god hukommelestrening og stimulerer til logisk tenking

Les mer >>

Nettbrett i barnehagen

Har nettbrettet sin naturlige plass i barnehagen, eller bør det overlates til foreldrene å introdusere dette for barna?

Les mer >>

Digital kompetanse i barnehagen

Bruk av digitale verktøy og IKT i barnehagen er ikke et mål i seg selv, men et verktøy for å oppnå faglige mål.

Les mer >>

Digitale fortellinger – nyttig verktøy i barnehagene

Digitalt fortalte historier er en multimedieproduksjon med bilder, tekst og lyd

Les mer >>