Smart board i barnehagen - et nytt fengende digitalt verktøy

Smart Board er en interaktiv berøringstavle, der mus og tastatur erstattes med en penn eller din egen finger

Les mer >>

Data i barnehagen . en masteroppgave

Denne oppgaven er en kartlegging av hvilken rolle IKT og digitale verktøy spiller i arbeid med barna i barnehagen.

Les mer >>

Tenk før du taster

Her finner du Redd barnas brosyjre, "Tenk før du taster!". Dette er en veileder om sikkerhet rundt barns bruk av internett.

Les mer >>

App’er som pedagogiske hjelpemiddel-del 3

Denne gangen ser vi på apper som bidrar til å stimulere den kognitive utviklingen

Les mer >>

Datasertifikat for femåringene

Datamaskinen finnes nå i mange barnehager og med nye rammeplan må man forholde seg til ikt, og det er mange kreative løsninger. Men hva skal ungene lære om selve datamskinen?

Les mer >>

Det digitale bildet som støtte for språket

All utvikling og læring skjer i samspill og kommunikasjon med omgivelsene

Les mer >>

Lek og lær med nettbrett

Nettbrett er et svært godt pedagogisk hjelpemiddel, men det krever aktive og engasjerte pedagoger

Les mer >>

Anbefalt app – Tambar og harepusene

Tambarbøkene som apper kan fort bli en hit i din barnehage

Les mer >>

Barn og data med vekt på skapende og utforskende aktiviteter

Her finner du mye nyttig fra fire førskolelærere som har tatt viderutdanning i IKT for førskolelærere. Den er et glimrende utgangspunkt for prinsipper runt arbeidet med IKT i barnehagen.

Les mer >>