Med revidert rammeplan fra 2017 startet et omfattende implementeringsarbeid, og vi er ikke i mål.
Hvordan barnehagene tolker og forstår rammeplanen gir synlige utslag i den daglige praksisen, og kvaliteten på implementeringsarbeidet varierer stort.

Hvor står vi nå, og hvor går veien videre?

Til årets Nordiske Impulser har vi invitert noen av de mest sentrale fagfolkene som har evaluert implementeringen av rammeplanen.

28november

09:00
Velkommen til Nordiske Impulser 2022
09:00
Henrik Daae Zachrisson:
Hva vet vi om betydningen av barnehage for barns læring og utvikling i Norge?
09:40
Pause
09:55
Cathrine Ask
Hverdagen i barnehagen
10:35
Pause
10:50
Finn Skårderud:
Vi lykkes ikke med den psykiske helsen
11:30
Pause
11:45
Hedda Birgitte Huse, Utanningsdirektoratet:
Udirs arbeid med å støtte implementering av rammeplanen
12:05
Lunch
12:50
Birgitte Fjørtoft:
Ja, vi SKAL leke!
13:30
Pause
13:45
Hege Valås, Utdanningsforbundet:
Hvilken kompetanse krever rammeplanen av barnehagen?
14:10
Helen Marie Kjærgård Eide:
Hva skjer i møtet mellom rammeplanen og barnehagefaglig kompetanse – og hvorfor er det møtet viktig?
14:50
Pause
15:05
Margareth Sandvik:
Godt språkarbeid i barnehagen
15:45
Slutt
Birgitte Fjørtoft
Ja, vi SKAL leke!
Den første setningen i kapittelet om lek i rammeplanen slår fast at leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og at lekens egenverdi skal anerkjennes. Men hva i all verden betyr det egentlig – i praksis?
Cathrine Ask
Hverdagen i barnehagen
Hvilken betydning kan valg av arbeidsmetoder og organisering av hverdagen få for barnehagens mulighet til å oppfylle samfunnsmandatet for alle barn.
-->