Språkløyper som viser vei

I Førland barnehage har de staket ut sin egen språkløype. Blant annet har alle ansatte laget sin egen bokkasse.

Les mer >>

Hva betyr ”det tredje” for barnet som subjekt?

Om betydningen av å diskutere barnehagens faglige innhold og etiske forankring.

Les mer >>

Følelsesskolen flere verktøy til følelsen lei seg

Etter den første introduksjonen med samtaler og enkle øvelser omkring følelsen lei seg, er det nå klart til å fortsette med følgende leker og øvelser.

Les mer >>

Sov så godt…

Av og til har jeg lurt på om det drysses magisk søvnpulver over vognrekka langs ytterveggen i barnehagen. Hvordan er det mulig for barna å finne ro på denne linjen av vogner, gjerne med nær distanse til ivrige trehjulssyklister som svisjer forbi med høylytte hvin?

Les mer >>

Prøver ut ny tilvenningsmodell

I Bjergsted barnehage vil alle nye barn få komme på besøk én time hver uke i månedene før de skal begynne.

Les mer >>

Suksess med rene jente- og gutteavdelinger

Jentene får mere plass og guttene lærer seg og lytte og kommunisere bedre

Les mer >>

Delaktighet som form och innebörd

Barns medvirkning kalles delaktighet i Sverige. Det å lese denne artikkelen gir et interesant perspektiv på vårt eget fokus på barns medvirkning.

Les mer >>

Bok: Vennskap

Noen barn finner hverandre. De bare blir venner. Andre trenger hjelp til å bygge vennskapsrelasjoner. I barnehagen er dette de ansattes ansvar, sier Anne Greve.

Les mer >>

Redd - Følelsesskolen del 3

Denne gang er det følelsen Redd som blir presentert i Følelsesskolen

Les mer >>