Fra jord til bord

Hvor kommer potetene fra? Butikken, ja. Men før de kom dit? Og hva med melka, kjøttet og fisken?

Les mer >>

Barneboka og språket

Barn lærer språk gjennom å bruke språk, gjennom deltakelse i sosiale og kulturelle praksiser hvor språk og handling har en funksjon sammen. Å samles rundt barneboka er en slik praksis.

Les mer >>

Kunsten å fotografere

Når barn lærer å fotografere skjer det mange fantastiske ting

Les mer >>

Likestillingspedagogikk er en utfordring

Vi har kommet et steg videre, ja. Men vi har langt igjen, mener Nina Rossholt. Likestilling er et krevende og utfordrende tema for barnehagen

Les mer >>

Om å spise opp maten sin

Er det viktig at barna lærer seg å spise opp maten sin?

Les mer >>

Det pedagogiske innholdet i natur- og friluftsbarnehager

Forfatteren ønsker med denne artikkelen å fokusere på naturbarnehagens indre liv og pedagogiske selvforståelse.

Les mer >>

Tilvenning til barnehagens verden

Hvordan bli barnehagens innhold presentert for barnet i tilvenningsperioden?

Les mer >>

– Trenger hjelp til å forstå og håndtere følelser

Små barn kommuniserer mye gjennom følelsesuttrykk. For å bli kjent med, og gradvis regulere følelsene sine, trenger de hjelp fra voksne, sier professor May Britt Drugli.

Les mer >>

Noen momenter om foreldresamarbeid i rammeplan for barnehagen

Hva har den nye rammeplanen å by oss i forhold til det viktige foreldresamarbeidet? Er det noen vesentlige endringer i forhold til den gamle, vi bør merke oss?

Les mer >>