Lei seg – følelsesskolen del 5

Denne gang er det følelsen "lei seg" det handler om i følelsesskolen

Les mer >>

Gutter og jenter blir forskjellsbehandlet

Gutter blir oftere hjulpet med påkledning, og de får oftere kjeft

Les mer >>

Ta gråten på alvor

Gråten er en del av barnehagehverdagen. Men hva forteller gråten oss? Og hvordan takler vi den?

Les mer >>

Barneperspektivet på kvalitet i barnehagen

I jakten på barneperspektivet er det fort gjort å gå seg bort. Hvordan får man egentlig tak i hva barna ønsker å få ut av barnehagedagen?

Les mer >>

Hva er omsorg i praksis?

Som omsorgspersoner kan vi ha mange gode tanker om hva omsorg er og gode intensjoner bak de valgene vi tar, men det er først når vi tar inn over oss vår væremåte og hvordan vi påvirker det barnet vi har rett foran oss at vi virkelig kan forstå omsorgens kraft.

Les mer >>

Følelsesskolen flere verktøy til følelsen lei seg

Etter den første introduksjonen med samtaler og enkle øvelser omkring følelsen lei seg, er det nå klart til å fortsette med følgende leker og øvelser.

Les mer >>

Små barns vennskap

Respekter og støtt alle ulike former for vennskapsrelasjoner som finnes mellom barn.

Les mer >>

Har du tillit?

Har du tillit – ikke til Jens eller Erna – men hos barna du jobber med?

Les mer >>

Stille barn som sliter

Mellom 5 og 8 prosent av alle skolebarn er så stille og tilbaketrukne at det hindrer dem i læring og sosial omgang, viser en ny kartlegging. Hva kan vi gjøre for disse barna i barnehagen?

Les mer >>