Små barn kommuniserer mye gjennom følelsesuttrykk. For å bli kjent med, og gradvis regulere følelsene sine, trenger de hjelp fra voksne, sier professor May Britt Drugli.

Denne artikkelen er kun åpen for medlemmer Barnehageforum.

For å lese hele artikkelen må du logge inn (øverst til høyre i menyen).
Dersom du ikke er medlem må du melde deg inn for å få full tilgang.

Dokumentasjon er et tvilsomt begrep

Dokumentasjon er blitt ”in” i barnehagesektoren. Begrepet brukes i mange ulike sammenhenger, og det brukes med stor sprik i meningsinnholdet

Les mer >>

Slik snakker katten

Hva sier dyrene med lyder og kroppsspråket?

Les mer >>

Mindre kjefting gir barn et bedre liv

Barn som ikke blir kjeftet på er mer åpne og tillitsfulle enn andre barn, de føler seg mer akseptert, og de får et mer positivt syn på livet.

Les mer >>

Hvor ble det av Fröbel?

Vi ønsker økt fokus på viktigheten av barnehagefaglig kunnskap og kompetanse. Vår fagdisiplin bør bli mer aktive i offentlige utdanningsdebatter.

Les mer >>

Barn kan! Rotgrønnsaker

Dette er en rett som helt fint kan gjøres klar dagen før

Les mer >>

Kompetanseheving i barnehagen – Se hva vi fikk til!

Gjennom ny kunnskap og innsikt ga mange uttrykk for faglig stolthet og større trygghet i arbeidet med barna.

Les mer >>

Barn som medmennesker og deltagere: innflytelse fra Barnekonvensjonen?

Prinsippet om at barn skal bli hørt synes mer integrert i hele rammeplanteksten enn tidligere, selv om linjen til barnekonvensjonen kunne vært forsterket ved at rammeplanen også hadde vist til artikkel 31 og barns rett til lek.

Les mer >>

Foreldremedvirkning – hvis det passer

Hva innebærer foreldremedvirkning for barnehager og foreldre når uenigheten om innholdet er stor?

Les mer >>

Fornemmelser for jul - tanker om førjulstid i barnehagen

Hvordan legge til rette for en førjulstid som inkluderer?

Les mer >>