Skitne barn blir oversett i barnehagen

Skitne barn med irriterende foreldre får mindre omsorg og mer kjeft en andre

Les mer >>

Følelsesskolen del 6 – Ro

Følelser stjeler energi. Det ”koster” å stå i sterke følelsesutrykk, og vi har behov for å hvile innimellom.

Les mer >>

Sov så godt…

Av og til har jeg lurt på om det drysses magisk søvnpulver over vognrekka langs ytterveggen i barnehagen. Hvordan er det mulig for barna å finne ro på denne linjen av vogner, gjerne med nær distanse til ivrige trehjulssyklister som svisjer forbi med høylytte hvin?

Les mer >>

Om å være bevisst på hverdagen

Alt som er spennende finner vi i hverdagen!

Les mer >>

Personalet i barnehagen snakker mest med gutter

Likestillingsarbeidet i barnehagene i Kvinesdal viser at det er stor forskjell på hvordan personalet i barnehagen møter gutter og jenter – og mødre og fedre.

Les mer >>

– Språkaktiviteter må fenge guttene også

Gutters deltakelse i lesing og andre språkaktiviteter er mindre enn jentenes, viser en studie fra Lesesenteret i Stavanger. Det må barnehagene ta konsekvensene av, mener doktorgradsstipendiat Elisabeth Brekke Stangeland.

Les mer >>

Relasjonsarbeid – en grunnmur i barnehagen

Det som foregår i relasjonsprosesser er noe av det helt basale i barnehagers arbeid, mener professor Berit Bae

Les mer >>

Diskriminering av og gjennom kropp

Våre kroppslige handlinger synes intuitive og naturlige, derfor kan diskriminerende praksiser fortsette å virke på usynlige måter i barnehagen.

Les mer >>

Barnets egen skygge

Det blir vanskelig for barnet å komme seg unna skyggen av sitt eget dårlige rykt

Les mer >>