Det sanglige samspillet

Hva er viktigst for å skape gode barnehager for ettåringene?

Les mer >>

Samtale som veiledning i livet

Gjennom samtaler kan vi gi barn best mulig veiledning i hvordan de skal håndtere livet og følelsene som oppstår. Hva kreves for at en samtale skal få slike kvaliteter?

Les mer >>

Tolv momenter for å forebygging mobbing i barnehagen

Alle barnehager skal jobbe med å forebygge mobbing. Her følger noen konkrete tips for å komme i gang.

Les mer >>

Stille barn som sliter

Mellom 5 og 8 prosent av alle skolebarn er så stille og tilbaketrukne at det hindrer dem i læring og sosial omgang, viser en ny kartlegging. Hva kan vi gjøre for disse barna i barnehagen?

Les mer >>

Følelsesskolen – flere øvelser til følelsen Sur

Sur er en komplisert, litt forbudt og ikke spesielt sosialt gangbar følelse

Les mer >>

Klassikere i hverdagen

Det hender at vi voksne i barnehagen bommer på grunn av manglende refleksjon. Her er noen selvopplevde eksempler.

Les mer >>

Stimulering og glede

Hva er viktigst for å skape gode barnehager for ettåringer?

Les mer >>

Følelsesskolen del 7 - Sur

Å være sur er kanskje mer en tilstand enn følelse, men det er allikevel verdt å se nærmere på hvordan vi kan møte denne tilstanden

Les mer >>

Trygge barn – trygge voksne – et lederansvar

Dersom vi skal sikre barn en trygg og god oppvekst, må også de voksne i barnehagen oppleve trygghet og tillit. Der har både barnehagelederne og vi som kommune et ansvar, sier byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, Inga Marte Thorkildsen.

Les mer >>